Skip to main content

Region Örebro län stöder Karlskoga biblioteks hbtq-certifiering

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 08:26 CET

Karlskoga bibliotek vill bli länets första hbtq-certifierade bibliotek för att på så sätt förbättra bemötandet av besökarna. Det arbetet vill Region Örebro län stödja med 104 000 kronor.

Hösten 2015 genomförde Karlskoga bibliotek ett utvecklingsarbete tillsammans med barn och unga. Under arbetet kom det fram att de unga besökarna sätter ett stort värde på bemötandet, och att detta bör vara likvärdigt oavsett vem besökaren är.

Region Örebro län stöder värdegrundsarbete

Detta tog personalen på biblioteket till sig och har nu ansökt om stöd hos Region Örebro län för att kunna genomföra en utbildning inför en kommande hbtq-certifiering. Det tycker Region Örebro läns fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn är en bra idé, och stöder biblioteket ekonomiskt.

– Vi ser att en hbtq-certifiering berör många olika delar av en biblioteksverksamhet. Det handlar främst om personalens bemötande, förhållningssätt och värdegrund men också om den fysiska lokalen, verksamheten och medierna. Kunskap i hbtq-frågor är extra viktigt i dessa dagar då intolerans och öppenhet hotas av högerextrema rörelser. Biblioteken har ett viktigt bildningsuppdrag som gör den här satsningen extra angelägen, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn.

– Det känns som om öppenheten och toleransen i Sverige inte är självklar längre. Jag vill betona hur viktigt det är att våga lyfta enskilda utsatta grupper, och det som Karlskoga bibliotek gör är modigt. Jag är glad att vi i nämnden kan stötta detta arbete, säger Catrin Steen (MP), vice ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn.

– Biblioteken har i dag ett mycket viktigt uppdrag att vara en offentlig mötesplats för alla. Alla strävanden till inkludering måste bejakas och Karlskogas arbete med hbtq-frågorna är därför mycket viktiga, Stefan Backius (V), ledamot i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn.

Regionala kulturplanen lyfter hbtq-arbetet

Karlskoga biblioteks arbete rimmar väl med den regionala kulturplanen som säger att det är viktigt med utbildning och synliggörande av jämställdhet och hbtq-frågor. Två av utvecklingsmålen i planen är kopplade till hbtq-prespektivet.

– Det första målet innebär att Region Örebro län kommer att genomföra en jämställdhets- och hbtq-utbildning för politiker och tjänstemän inom kommunernas kulturområde. Det andra är att Regionbiblioteket kommer att initiera ett arbete för hbtq-perspektiv på folkbiblioteken, säger Catrin Steen.

Kontakt:

Bengt Storbacka, ordförande i nämnden för kultur, bildning och ideella sektorn, telefon 070- 276 20 61.

Catrin Steen, vice ordförande i nämnden för kultur, bildning och ideella sektorn, telefon 019-602 74 50.

Stefan Backius, ledamot i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn, telefon 070-314 86 37.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.