Skip to main content

Ta chansen att sluta röka under Tobaksfria veckan

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2016 08:00 CET

Vecka 47 är det den nationella Tobaksfria veckan. På länets sjukhus, vårdcentraler och Folktandvård uppmärksammas denna dag det tobakpreventiva arbetet för att få färre att börja röka och fler att sluta röka.

Personal från Region Örebro län finns också under veckan på plats med ett tält på Stortorget i Örebro för att prata tobaksvanor med invånarna och ge råd och stöd kring att sluta röka. Under tisdagen den 22 november kommer också politiker från regionfullmäktige att finnas på plats på torget under lunchtid.

20 år med tobaksprevention
I år fyller också tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro 20 år. Enheten har hjälpt flera tusen personer att bli tobaksfria och har utbildat över 600 tobaksavvänjare. För 20 år sedan, när tobakspreventiva enheten startade, fick man fortfarande röka inomhus på sjukhusen. Rökning på krogar och restauranger var norm. Nu 20 år senare är det otänkbart.
- 20 år framåt tror jag inte det kommer att finnas någon rökning. I alla fall ingen laglig försäljning. Det måste bli så efter alla dödsfall och sjukdomar som rökningen orsakar, säger Matz Larsson, överläkare lungkliniken, USÖ, som var med och startade tobakspreventiva enheten för 20 år sedan.

Varje år beräknas 100 000 svenskar insjukna i någon eller några av ett femtiotal rökrelaterade sjukdomar och varje år beräknas 12 000 dö av sin rökning.

Program under veckan:
Tält på Stortorget i Örebro
Måndag-fredag, 10-16
Personal från Tobakspreventiva enheten finns på plats Måndag 10-14 och torsdag, fredag 10-12

Karlskoga lasarett, entrén
Personal från tobakspreventiva mottagningen, måndag-torsdag 9-12

Folktandvården och vårdcentralerna.
Patienter kommer att uppmärksammas på sina eventuella rökvanor.

Tobacco Endgame

Över 100 organisationer och myndigheter i vårt land, däribland Region Örebro län, stöder kravet på att politiskt beslut om en plan som syftar till ett rökfritt Sverige år 2025. Tobacco Endgame drivs av oberoende tankesmedja, Tobaksfakta, som är en ideell förening som arbetar på uppdrag av 18 medlemsorganisationer med en framtidsvision om ett tobaksfritt samhälle.

Kontaktpersoner:

Anette Danesjö-Gustafsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, projektledare Tobacco Endgame, Region Örebro län, 019-602 70 54
Matz Larsson, överläkare, hjärt- och lungkliniken, USÖ, tobaksansvarig läkare, 019-602 55 96
Jesper Hellberg, tobaksavvänjare, Tobakspreventiva enheten, USÖ, 019-602 55 94

Mer information:

www.regionorebrolan.se/slutaroka

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, www.tobaksfakta.se och Yreksföreningar mot tobak, www.tobaccorhealthsweden.org

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.