Skip to main content

Trauma och dess konsekvenser - angeläget ämne uppmärksammas på årsdag

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 08:45 CET

I 20 år har Traumagruppen inom psykiatrin i Region Örebro län mött och behandlat personer med traumarelaterade diagnoser och symtom. Verksamhetens uppdrag har i stort varit detsamma under åren men med en utveckling gällande behandlingsmetoder. Händelser i vår omvärld och i samhället har också gett en påverkan under åren. 20 årsdagen uppmärksammas den 16 november med en utbildningsdag för vård- och omsorgspersonal med rubrik ”Trauma och dess konsekvenser”.

- När Traumagruppen startade för 20 år sedan, 1996, hette vi Kris och Traumamottagningen berättar Mona Andersson, legitimerad psykoterapeut. Vi vände oss till flyktingar och invandrare som till följd av krig, tortyr, långvarig stress och förföljelse utvecklat posttraumatisk stress.

I dag heter vi Traumagruppen och tar emot vuxna som efter en livshotande traumatisk händelse utvecklat ett posttraumatiskt stressyndrom eller liknande. Det kan handla om personer som blivit utsatta för traumatiska krigsupplevelser, tortyr eller politisk förföljelse. Trauma kan även uppstå hos personer som har bevittnat eller varit utsatta för våld i form av rån, misshandel, överfallsvåldtäkter eller mobbning.

- Vi är alla olika och reagerar därför på olika sätt om vi utsätts för traumatiska upplevelser. Gemensamt är att det medför ett lidande för individen där plötsligt återkommande minnen, intensiv rädsla och känslomässig smärta uppstår. Som en följd av detta försöker den drabbade ofta undvika minnen av själva händelsen, berättar Mona. För att kunna tillgodogöra sig en traumabearbetning som ofta är krävande för individen är det önskvärt med en stabilitet i den egna vardagen innan behandlingen påbörjas, förklarar Mona. Vi som arbetar här får möta och höra många tragiska livsöden men det är fantastiskt att se hur personer tar sig igenom behandlingen och får ett rikare liv med till exempel bättre relationer, studier eller arbete.

Den 16 november uppmärksammar Traumagruppen sina 20-år som verksamhet genom en utbildningsdag i ett angeläget ämne ” trauma och dess konsekvenser”. De runt 180 deltagarna får ta del av aktuella och angelägna föreläsningar från kunniga föreläsare gällande:

  • Kliniska och kulturella reflektioner över exil
  • Komplex psykisk traumatisering och undvikande: uppkomst, behandling och återhämtning
  • Under dagen blir det även ett kulturellt inslag med rubrik ”Sagor från Syrien: Sällsamma sagor för vuxna, insamlade i flyktingläger i Libanon”


För mer information om traumagruppen:

Marguerite Andersson, enhetschef, Område psykiatri, Region Örebro län
epost: marguerite.andersson@regionorebrolan.se


Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.