Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap ska stärka länets tillväxt

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 12:47 CEST

Ett företagsklimat med goda förutsättningar att starta och driva företag, ökad internationalisering och förstärkt etablerings- och investeringsarbete. Det är några av inslagen i den Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap, 2018-2022, som Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt har tagit beslut om i dag.

Avstamp för ett ännu bättre län på Loka-dagarna

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2015 07:35 CEST

Under torsdagen och fredagen träffas representanter för Region Örebro län, länets kommuner, länsstyrelsen, näringsliv och ideell sektor på Loka Brunn för att diskutera länets framtida utveckling. Loka-dagarna är ett avstamp i arbetet med revideringsprocessen av den Regionala utvecklingsstrategin.