Skip to main content

112 miljoner till åtgärdsområden i länstransportplanen

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 14:04 CET

Av de sex åtgärdsområden som prioriteringarna rör är kategorin gång- och cykelvägar största posten.

Den 10 november beslutade Förbundsstyrelsen vid Region Västerbotten om prioritering av tillgängliga medel för åtgärdsområden i länstransportplan 2014-2025. Efter att samtliga kommuner i länet lämnat åtgärdsförslag har nu Region Västerbotten beslutat att ur länstransportplanen avsätta drygt 112 miljoner kronor under de kommande sex åren fördelat på följande åtgärdsområden:

Åtgärdsområden

  • Gång- och cykelvägar längst det statliga regionala vägnätet (66 844 000 kr)
  • Hållplatser för kollektivtrafik längst statlig väg (1 920 000 kr)
  • Trafiksäkerhetsåtgärder i det statliga regionala vägnätet, inklusive rastplatser (15 850 000 kr)
  • Medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder, högst 50 procent av kostnad (1 837 500 kr)
  • Medfinansiering av miljö- och ts-åtgärder i det kommunala vägnätet, högst 50 procent av kostnad (13 755 075 kr)
  • Enskilda vägar, högst 70 procent av godkänd kostnad (11 886 000 kr)

Totalt 112 092 575 kr

Beslutet innebär att Region Västerbotten nu ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett mer detaljerat underlag och kostnadskalkyler. Därefter kommer Region Västerbotten löpande att fatta slutgiltiga beslut om genomförande av objekt som Trafikverket har ansvar för att genomföra, vilket gäller samtliga åtgärder längs det statliga regionala vägnätet.

Beslut som innebär medfinansiering kan berörda kommuner utföra i egen takt för att därefter begära utbetalning av medfinansieringsbeloppet.

Bilaga
Sammanställning av samtliga objekt

För mer information
Mårten Edberg
Infrastrukturstrateg, Region Västerbotten
marten.edberg@regionvasterbotten.se
070-216 86 25

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy