Skip to main content

6 miljoner till projekt i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2017 15:13 CEST

INNOVATION. Ett projekt som fått medfinansiering beviljad av Arbetsutskottet är "Innovationsekosystem för perifera områden".

Den 23 oktober beslutade Region Västerbottens arbetsutskott att bevilja sex projekt över sex miljoner kronor till utveckling av regionen. Projekt som rör allt ifrån isbildningsproblem inom industrin, tanniner i bark och ett Berättarcentrum i Skellefteå.

Medfinansiering av projekten disponeras främst ur det statliga länsanslaget för regional utveckling, där bidraget inte får överskrida 50 procent av projektets kostnader.

AB Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi beviljas 1 742 280 kronor, dock högst 11 procent av godkända kostnader, för projektet noICE - noRDIC Icing Center of Expertise.
Huvudmålet är att skapa ett långvarigt kompetenscentrum med fokus på att minimera industriella problem relaterade till kalla väderförhållanden i Botnia Atlantica-regionen.

Jakobstads regions Utvecklingsbolag Concordia Ab beviljas 1 587 371 kronor, dock högst 11 procent av godkända kostnader, för projektet Innovationsekosystem för perifera områden.
En modell ska tas fram för ett dynamiskt innovationsekosystem i områden som ligger sämre till geografiskt. Projektet vill som en del i detta bygga en effektiv, virtuell och gränsöverskridande nod bestående av företag, utbildning, universitet och samhälle.

Sveriges Lantbruksuniversitet beviljas 1 171 296 kronor för projektet Tannins for wastewater treatment (TanWat).
Projektet syftar till att utveckla en metod för framställning av kemikalier från bark, biologiskt nedbrytbara ämnen som kan användas vid avloppsvattenbehandling. Det långsiktiga målet är att etablera en industriell verksamhet baserad på barkresurser.

AB Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi beviljas 688 832 kronor, dock högst 11,4 procent av godkända kostnader, för projektet Infra-Botnia.
Projektet riktar sig till små och medelstora företag (SMF) inom byggbranschen med syfte att understödja företagare i deras internationaliserings- och digitaliseringsprocesser.

Norsjö kommun beviljas 597 097 kronor, dock högst 25 procent av godkända kostnader, för projektet Transportlösningar för utveckling av marknaden för biomassa.
Projektet ska bidra till stärkt konkurrenskraft och nya utvecklingsmöjligheter för näringslivet i området. Särskilda insatser riktas mot regionens producenter av biomassa, företag inom transport- och logistikbranschen samt konsumenter av biomassa och raffinerad skogsråvara, både i regionen och nationellt.

Västerbottensteatern AB beviljas 500 000 kronor för 2018 till projektet Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå.
Projektet ska skapa förutsättningar för en fortsatt profilering och utveckling av Skellefteå som Berättarnas stad och Västerbotten som Berättarnas län genom att etablera ett Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå.
Medel disponeras ur ERP anslaget.

För mer information:

Katarina Molin
Enhetschef för projekt- och verksamhetsutveckling vid Region Västerbotten
katarina.molin@regionvasterbotten.se
070-342 7234

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy