Skip to main content

Alla tjänar på psykisk hälsa

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 08:05 CEST

Psykisk sjukdom står för en tredjedel av den totala kostnaden för sjukskrivning i Sverige. 2009 motsvarade det en kostnad på 23 miljarder. Det är också den sjukdomsgrupp som har flest sjukskrivningsdagar per diagnos och ofta långa sjukskrivningsperioder.

– Många är sjukskrivna i onödan och företagen kan spara mycket pengar på förebyggande arbete och en god arbetsmiljö. Samtidigt går det inte, att i pengar värdera personlig livskvalitet och lidande, säger Janeth Lundberg (S), ordförande för fullmäktige, Region Västerbotten.

Med konferensen ”Tjäna på att må bra” synliggörs metoder för att minska negativa attityder till psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.
Onsdag den 17 oktober i festvåningen på Skellefteå stadshotell.
Läs bifogat program: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/10/17-oktober-Skellefteå.pdf

Tre företag deltar och berättar om sina erfarenheter av att arbeta med en förbättrad psykisk arbetsmiljö.
Företagen/organisationer som deltar är Repay AB, Skellefteå, Hedlunda industri, Lycksele samt Tandvårdsenheten/Försäkringskassan.

– Vi måste tydliggöra hur vanligt det är med psykiskt ohälsa i arbetslivet och vad man som chef, fackligt förtroendevald och arbetskamrat kan göra för att minska sjukskrivning på grund av de här sjukdomarna, säger Janeth Lundberg.

Hjärnkoll redovisar att 40 procent väljer att inte berätta om sin psykiska ohälsa på jobbet. Se presstext från Hjärnkoll: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hjarnkoll/pressrelease/download/resource_attached_pdf_document/801668

Fakta Hjärnkoll i Västerbotten
Kampanjen Hjärnkoll drivs på uppdrag av regeringen under 2012-2014. Målet för arbetet med Hjärnkoll är att öka allmänhetens kunskaper och påverka negativa attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Hjärnkoll arbetar inom olika fokusområden och en av dessa är arbetsliv där målet är att öka kunskapen om hur man kan främja den psykiska hälsan på arbetsplatsen.
Västerbotten är ett av 8 län i landet som genomför uppdraget.
I Västerbotten är Region Västerbotten projektägare och Marjet Gustavsson kampanjlänsansvarig för det regionala uppdraget www.hjarnkoll.se
I Västerbotten finns 20 ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom som anlitas till en mängd uppdrag av olika slag. Ett antal projekt genomförs för att förmera och fördjupa uppdraget i länet.
Ett är ett ESF projekt (Europeiska Socialfonden) ”På rätt sätt sett” vars syfte är att ge tre nyckelföretag i länet kompetensutveckling för att kunna identifiera, hantera och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser.
Företagen/organisationer som deltar är Repay AB, Skellefteå, Hedlunda industri, Lycksele samt Tandvårdsenheten/Försäkringskassan.

För mer information och kontaktuppgifter till någon av Västerbottens ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom.
Marjet Gustavsson, Projektledare Hjärnkoll, 070 05 75 49,
marjet.gustavsson@regionvasterbotten.se
Janeth Lundberg (S), janeth.lundberg@vll.se, 070 576 82 95

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se 

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy