Skip to main content

​Arbetsutskottet beviljar finansiering till två projekt

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 10:39 CEST

Den 20 oktober beviljade Region Västerbottens arbetsutskott cirka 5,5 miljoner kronor i finansiering till två projekt. Det ena projektet ska verka för att skapa förutsättningar att utveckla kvarkentrafiken och det andra är ett projekt för Region Västerbottens arbete med regionbildningsprocessen.

Kvarkenrådet beviljas 561 372 kr för projektet ”Midway Alignment - Botnia Atlantica II”. Projektet ska verka för att förtydliga förutsättningarna för att kunna ta nästa steg i genomförandefasen av transportutvecklingen i Kvarken.
Projektet ska ta fram ny kunskap och relevanta underlag för att ta nästa steg i processen kring byggandet av en ny färja och kringliggande infrastruktur för Kvarkenstråket. Det långsiktiga målet är att trygga det öst-västliga transportstråket i Kvarkenregionen genom att bidra till framtida infrastruktursatsningar.
Region Västerbotten står som medfinansiär till detta projekt med statliga medel avsedda för regional utveckling – det så kallade regionala tillväxtanslaget 1:1.

Region Västerbotten beviljas 2 693 173 kr från det regionala tillväxtanslaget och 2 243 173 kr från egna projektmedel för projektet ”Regional utveckling i norra Sverige 2019+”.
Projektet ska stödja Region Västerbotten i arbetet med bildandet av Region Norrland och målet är att regionbildningen ska öka norra Sveriges förmåga att skapa hållbar regional utveckling.
Projektet ska bidra till en transparent och inkluderande regionbildningsprocess och till att den politiska arbetsgruppen för regionala utvecklingsfrågor fullföljer sitt uppdrag.

Inom arbetsutskottet uppstod oenighet kring projektet ”Regional utveckling i norra Sverige 2019+”. Efter votering (5-2) beslutades dock att projektet beviljas finansiering efter liggande förslag.

För mer information
Katarina Molin
katarina.molin@regionvasterbotten.se
070-342 72 34

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy