Skip to main content

Bättre kollektivtrafik – tillsammans

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2017 08:09 CEST

Kollektivtrafiken är en grundläggande service i Västerbotten. Vårt gemensamma transportsystem är både inkluderande och hållbart – i ordens mest grundläggande betydelse. En gång varje år samlas intresse- och medborgarorganisationer, kollektivtrafikföretag, tjänstemän, politiker och myndigheter under Kollektivtrafikens dag, för att analysera nuläge och behov och ta riktning framåt. Den här gången sker kraftsamlingen på Hotell Lappland i Lycksele, den 27 september.

Det blir drygt 60 personer som ses i Lycksele på Kollektivtrafikens dag, och besökarna uppmanas i år att åka kollektivtrafik till och från konferensen! Ett sätt att både värna om miljön och att förbereda sig för dagens workshops och diskussioner.

Kollektivtrafikens dag utgår från trafikförsörjningsprogrammets mål och övergripande åtgärder och från den stora flora av aktiviteter som pågår för att göra den regionala kollektivtrafiken bättre.

– Bra kollektivtrafik är någonting att vara stolt över. Den är förstås viktig ur ett klimatperspektiv men lika grundläggande som demokratifråga och för våra möjligheter att träffas och utvecklas i länet, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Förutom en inblick i utvecklingsarbete som pågått det senaste året kommer även kollektivtrafiken på landsbygden, mobilitet som tjänst och tillgänglighetsarbetet för t ex rörelsenedsättning att lyftas under dagen i Lycksele. Kollektivtrafikens dag samlar en rad lokala och nationella profiler. Frågeställningarna är ständigt aktuella.

– Det händer mycket inom landsbygd, kollektivtrafik och mobilitet, på både politik- och teknikområdet, säger Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg vid Region Västerbotten. Västerbotten är ett glest befolkat län med stor andel besöksnäring. Därför har vi all orsak att ligga i framkant på dessa områden. Vi vill inkludera allt fler människor i den regionala kollektivtrafiken. Ett exempel på praktiska insatser för detta är den testdag vi var med och arrangerade i mitten av september med fokus på rörelsehjälpmedel på buss. Nu ska vi ta med oss resultaten och arbeta vidare med detta under konferensen.

– Kollektivtrafiken som vi känner håller redan på att omformas och det är viktigt att vi i Västerbotten och norra Sverige bidrar till och drar nytta av utvecklingen, säger Heidi Thörnberg, chef för Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten. Kollektivtrafikens dag är en viktig mötesplats där vi får tid och möjlighet att stanna upp, reflektera och mobilisera våra krafter. Vi kommer bland annat fokusera på hur vi förändrar beteendet bland tjänstepersoner till att välja mer hållbara resealternativ, vi kommer också tala om kombinerad mobilitet, som handlar om att kunna välja och kombinera färdsätt, till exempel kollektivtrafik, bilpoolsbil, taxi eller lånecykel.

Medverkar under dagen gör Hanna Lindgren, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Helena Björns, Länstrafiken i Västerbottens län, Stina Johansson, projektledare, förstudien Hållbara arbets- och tjänsteresor och Gerhard Wennerström, VD, Samtrafiken.

Tid: Onsdag den 27 september 2017, cirka klockan 9.00-15.00

För mer information

Bianca Byring

bianca.byring@regionvasterbotten.se

070-516 57 56

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.