Skip to main content

Berättarprojekt ska stärka språkinlärningen i svenska

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 08:15 CET

Västerbottens berättarkultur har tagit klivet in i utbildningsväsendet. Projektet Story Regions vill genom berättande underlätta för lärande och social inkludering. Tisdagen den 8 december slutredovisas den del av projektet som jobbar med SFI-elever i Skellefteå.

Projektet Story Regions vill ta till vara Västerbottens berättarkultur och bland annat påverka utbildningssystemet och nyanländas möjligheter att lära sig det svenska språket. Under hösten har två pilotprojekt genomförts där berättande testats som lärmetod, dels inom Svenska för invandrare (SFI) vid Komvux i Skellefteå och vid Edelviks Folkhögskola i Burträsk.

Den 8 december avslutas delprojektet vid Vux/SFI i Skellefteå. Eleverna, som kommer från åtta olika länder, redovisar resultatet av delprojektet genom egna berättelser.

–Berättandet kan användas som ett effektivt verktyg i olika typer av vuxenutbildningar och underlättar inte enbart lärandet utan kan även stärka identiteten hos den enskilda människan, säger Anders Karlsson, projektledare för Story Regions som drivs av Region Västerbotten.

Projektet ska bland annat sprida kunskap om berättande som verktyg, öka medvetenheten om berättandets kraft för ökad delaktighet i samhället, öka berättarkompetensen och bidra till att fler berättarkonsulenter utbildas.

–Tillsammans med fyra andra europeiska regioner (i Belgien, Italien, Polen och Tyskland) ska vi utveckla metoder för berättande som verktyg i det livslånga lärandet, berättar Anders Karlsson.

Projektet pågår till och med augusti 2016 och finansieras av EU-medel (Erasmus+) och av Region Västerbotten.

Press bjuds in att närvara vid slutredovisningen den 8 december som börjar kl 08.30 och med berättarframträdanden av eleverna kl 10.30. Lokal: Vux, Campus Skellefteå, Laboratorgränd 5.

För mer information:

Anders Karlsson, 070-316 57 72, anders.karlsson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy