Skip to main content

De är nominerade till Almedalens bästa Stockholmsperspektiv 2017

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2017 13:26 CEST

Tisdag den 4 juli utses Almedalens bästa Stockholmsperspektiv för tredje året i rad. En aktör prisas för sin inställning att ta tillvara på Stockholm som tillväxtmotor och därmed skapar fördel för övriga landet.

– I Norra Sverige är vi högst medvetna om vikten av att Sverige behöver en stark huvudstad. Vi vill att fler ska vara medvetna om detta, och därför utser Region Västerbotten årligen Almedalens bästa Stockholmsperspektiv. Säger Thomas Hartman, Chef för Kommunikation och Externa relationer vid Region Västerbotten.

Sveriges motor är Stockholm - vilket betyder stora möjligheter för resten av landet. Hur påverkar Stockholms tillväxttakt övriga landet på ett positivt sätt och hur kan vi nyttja Stockholmsregionen för att utveckla andra delar av Sverige?

Region Västerbotten utser för tredje året Almedalens bästa Stockholmsperspektiv där en aktör prisas för sin sunda inställning att ta till vara på Stockholms tillväxttakt i sitt eget utvecklingsarbete.

Förra året tog Kristoffer Tamsons (M) från Stockholms läns landsting emot utmärkelsen då han visade på hur trafiken i Mälardalen måste växa för att hela Sverige ska fungera, samtidigt som Mälardalsregionen inte kan växa utan att resterande Sverige har en hållbar infrastruktur. Asfaltblomman från Stockholm är numera en trafikpolitiker med hela Sverige i fokus.

Följande aktörer är nominerade till 2017 års utmärkelse:

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning för att främja bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.

Motivering: ”Genom sin strategiska placering, mitt i Stockholms hjärta, är Entreprenörskapsforum en av de ledande nationella mötesplatserna för kunskapsinhämtning. Beslutsfattare, forskare och opinionsbildare i ekonomisk-politiska frågor rörande bland annat entreprenörskap och innovation är i fokus när kunskap sprids som förbättrar klimatet för entreprenörskap och småföretagande i landet.”

Dagens Samhälle är tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Chefer och politiker i kommuner, landsting, statliga verk, myndigheter och offentligt ägda bolag. Vi skriver även för företagen inom den växande välfärdssektorn, de som driver skolor, sjukhus och omsorg i privat regi.

Motivering: ”Dagens Samhälles målgrupp är, ”beslutsfattare inom offentlig sektor”, vilka man når med jämförbar högre räckvidd än annan media med samma målgrupp. När den helt stockholmsbaserade redaktionen lyfter centrala samhällsfrågor gör man det med fokus utifrån hela landets perspektiv på välfärdstjänster. Dagens Samhälle har en redaktion som förstår det offentliga Sveriges varierande demografi och utmaningar och därmed lyckas skapa en produkt som berör och skapar nya insikter oberoende var i landet läsaren bor.”

SJ är marknadsledande tågoperatör och knyter ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Därmed skapas möjligheter för människor att bo och arbeta eller studera på olika platser och resa på ett enkelt och hållbart sätt.

Motivering: ”SJ ser mer och mer att den stora framtida utvecklingspotentialen finns i norra Sverige. Idag görs 1,7 miljoner flygresor per år mellan norra Sverige och Stockholm. SJ driver på för utvecklingen av infrastrukturen för att möjliggöra att alla dessa ska kunna välja tåget istället.”

Business Arena är Nordens ledande mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Under seriösa former skapar Business Arena förutsättningar för meningsfulla utbyten mellan privat och offentlig sektor.

Motivering: ”När Business Arena samlar branschens ledande företag och aktörer under ett och samma tillfälle är syftet att det ska resultera i samhällsutveckling och nya affärer i hela Sverige.”

Vinnaren prisas under minglet "Ledarsidornas framtida roll och hela Sveriges opinion" som äger rum på Novgorodgränd 1 kl.20.00, i samarbete med tankesmedjan Idagora.

Fakta om Almedalens bästa Stockholmsperspektiv:

Syftet med priset: Utmärkelsen går till den aktör / person som visar hur vi alla kan ta tillvara på Stockholm som tillväxtmotor på ett sätt som också skapar fördel för övriga landet.Tidigare pristagare:

2016 fick Kristoffer Tamsons (M) från Stockholms läns landsting utmärkelsen, då han tagit sig an uppgiften att förklara vilken roll Mälardalen spelar för Sverige infrastrukturmässigt och vice versa. Asfaltblomman från Stockholm är numera en trafikpolitiker med hela Sverige i fokus.

2015 fick Skanska utmärkelsen Almedalens bästa Stockholmsperspektiv. Genom sina seminarier om ”Vision för Göteborg 2070” i kombination med visionen ”Norrland 2070” och arbetet i ”Stockholm 2070” visar Skanska på att man kan lyfta landets regionala förutsättningar till en gemensam helhet som lyfter hela Sverige.

Mer information:

Anders Sellström, Koordinator Västerbottenskontoret i Stockholm

070-540 12 12, anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin, Kommunikatör, Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.