Skip to main content

Dialogprocess för ny regional utvecklingsstrategi inleds

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2018 13:05 CEST

Under veckan har de första inbjudningarna till dialogprocessen för framtagandet av Västerbottens nya utvecklingsstrategi skickats ut. Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) är ett detaljerat arbete där en stor mängd aktörer från hela länet bjuds in att delta.

Västerbottens aktuella RUS sträcker sig till och med 2020. Strategin togs fram under 2012-2013. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny RUS för perioden 2020-2040. Under hösten genomförs dialogträffar med ett stort antal aktörer inom och utanför länet, bland annat med kommuner, landsting/region, näringsliv, civilsamhälle och myndigheter.

Under 2019 processas alla inspel och beslut om en ny regional utvecklingsstrategi tas av regionfullmäktige under våren 2020.

Dialogprocessen delas upp i tematiska träffar där hundratals sakkunniga och organisationer som har kunskap och perspektiv inom respektive sakfråga utformar de prioriteringar som den regionala utvecklingsstrategin ska ha. RUS:en är ett av de ledande styrdokumenten för vad Region Västerbotten ska jobba med inom regional utveckling de kommande åren. 

-Vi vill att dialogprocessen ska vara omfattande. Den ska få ta tid, eftersom att vi vill fånga så många som möjligt som kommer beröras av strategin, säger Jonas Lundström, chef för Näringsliv och Samhällsbyggnad vid Region Västerbotten. En god dialog i länet är avgörande för både kvalitet och förankring av strategin, fortsätter Lundström.

Dialogmötena hålls vid följande datum:

7 november Framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning

15 november Framtidens hållbara samhällen

21 november Framtidens näringsliv och entreprenörskap

22 november Framtidens innovativa region

27 november Framtidens mobilitet och transportinfrastruktur

29 november Framtidens fritid och civilsamhälle

5 december Framtidens hälsa och social välfärd

6 december Framtidens kulturliv

11 december Framtidens digitala region
Våren 2019 Ett samordnat regionalt utvecklingsarbete (målgrupp beslutsfattare)

Läs mer om om dialogträffarna och RUS-processen här.


För mer information:

Jonas Lundström

070-549 33 38, jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se

Niklas Gandal

Utvecklingsplanerare

070 625 57 37, niklas.gandal@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.