Skip to main content

En bra idé kan slå världen med häpnad

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 08:20 CET

INNOVATIONER – tema för Västerbotten på Grand Hôtel 2012

– Vi har ett bra innovationsklimat med starka universitet i en kulturellt och kreativt mångfacetterad miljö. Det ger regionen bra dragningskraft och lockar unga att stanna kvar i länet säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

– En bra idé kan slå världen med häpnad. Nu är det dags att vi manifesterar Västerbottens innovationskraft för Sverige och hela världen, säger landshövding Chris Heister, Västerbotten.

Norrländsk innovationsstrategi

I avsikt att stärka hela Norrland har Region Västerbotten ansvaret för att ta fram en regional innovationsplan tillsammans med parter inom både Västerbotten och Norrbotten. Under året som kommer genomför Region Västerbotten en serie innovationsdialoger. Hösten 2012 ska även en nationell strategi för innovationer vara klar.

– Valet av tema för Västerbotten på Grand är helt rätt och blir tillsammans med vårt regionala innovationsarbete ett bidrag till en nationell diskussion och sätter ännu mer fokus på förtjänsten av starka innovatörer, säger Erik Bergkvist (S), ordförande i regionstyrelsen.

Internationella och nationella satsningar på innovationer

Betydelsen av innovationer och ett innovativt samhälle har vuxit och EU efterfrågar alltid innovativa idéer vid utvecklingsstöd. Regeringen har bara de senaste månaderna lagt fram flera förslag på satsningar för att underlätta produktutveckling och företagande, men också innovativa samhällslösningar. Exempelvis nya regler för riskkapital till stöd för att kommersialisera innovativa affärsidéer och utveckla växande företag och 24 miljoner till stöd för offentlig innovationsupphandling.

Innovativa lösningar för länets utmaningar

Både Region Västerbotten och Länsstyrelsen kan på flera sätt stimulera länsbornas intressen för en regional utveckling genom innovationer.

– I en serie samtal har jag samlat kreativa och innovativa krafter och just nu pågår ett projekt där vi prövar att koppla designstudenter till företag och organisationer för att höja det kreativa inslaget, berättar landshövding Chris Heister.

Innovationer för framtida utveckling

Under tre vinterveckor på Grand Hôtel kommer hela länet att synas lite extra i Stockholm. Region Västerbotten och Länsstyrelsen manifesterar veckorna med ett spännande invigningsprogram med länets innovationer i blickfånget.

- Vi ska visa beslutsfattare och andra i Stockholm vilken sprängkraft det finns i Västerbotten och vad våra kreativa miljöer kan åstadkomma, avslutar Chris Heister och Erik Bergqvist.

Kommuner och organisationer arrangerar också flera spännande möten och seminarier. Bland annat bygger Georange vidare på förra årets succé med ett seminarium den 30 januari om framtidens gruv- och mineralindustri – Modern samhällsbyggnad och innovativ näringslivsutveckling.

Kontakt
Erik Bergkvist
 (S), regionstyrelsen ordförande, Region Västerbotten, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se, +4670 618 68 55

Chris Heister, landshövding Västerbotten, chris.heister@lansstyrelsen.se, 073 390 09 18

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43 

Elisabeth Berglund Andersson, informationschef, Länsstyrelsen Västerbotten, elisabeth.berglund@lansstyrelsen.se, 070 666 73 10

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

VästerbottensTurism är en del av Region Västerbotten, och samordnar den turistiska marknadsföringen av länet nationellt och internationellt. Vi uppmuntrar och stimulerar företags- och produktutveckling och genomför insatser för kvalitets- och miljösäkring.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy