Skip to main content

Framtidens Västerbotten tecknas i workshop

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 09:36 CEST

Världen förändras i en rasande takt, inom alla tänkbara områden. Vissa jobb försvinner, men många andra tillkommer – särskilt i de regioner som snabbt ställer om sina organisationer och välkomnar förändringen. Redan idag är värdet av information som passerar landgränser högre än värdet på fysiska varor – det är ett faktum som stöder varje satsning på smart digitalisering.
V
ästerbotten har en ambition att bli en ledande, datadriven och hållbar region – och ett steg i det arbetet är den Idéverkstad som Region Västerbotten och Digitala Västerbotten håller på Sliperiet i Umeå, onsdag 18:e maj.

– En hållbar framtid kommer att behöva och skapa många datadrivna innovationer, om det råder ingen som helst tvekan, och ju tidigare vi kommer samman över organisationsgränser och skapar dessa innovationer – desto bättre kommer framtiden att bli, säger Thomas Kvist, projektledare för Digitala Västerbotten.

Grunden för denna utveckling är data, genererad av såväl människor som saker. Mängden data kommer att fortsätta att öka exponentiellt och beskrivs allt oftare som den nya råvaran, både för tillväxt och innovation. Den som lyckas ta till vara på, hantera och nyttja den kommer att vara en vinnare.

– Vi har väldigt bra förutsättningar i Västerbotten för att klara detta skifte. Vi har bra bredband och god tillgång till kunskap, teknik och data i olika former. Vår gemensamma framtid kan domineras av tillväxt där nya yrken, som ersätter de som försvunnit, uppstår här i vår region. Vi kan bli ett föredöme i hur modern digital teknik och information används för att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle, säger Thomas Kvist.

Den här publika datan ska kunna erbjuda bättre beslutsstöd för både offentlig sektor och andra organisationer, den ska kunna driva innovativa lösningar, både kommersiella och samhällsnyttiga. Precis som vatten, elektricitet och t ex transporter en gång blev verktyg för städer och samhällens tillväxt ska nu data också användas i det syftet.

Förändringen kommer dock inte ske av sig själv. Det är en grundförutsättning att alla delar av länet, politik, företag, offentlig sektor och inte minst utbildningsväsendet kommer samman, når en samsyn över vad som behöver göras och sen samarbetar, till och med hittar nya former för samarbete.

En pusselbit är den workshop som Region Västerbotten arrangerar den här veckan. 
Idéverkstaden ”Datadriven tillväxt 2020” är en del av Västerbottens innovationsprocess Innovationsloopen, vars uppgift är att involvera medborgare i länet och hitta lösningar på olika utmaningar vi har i samhället.
Den här gången ska ska deltagarna gemensamt identifiera och presentera konkreta koncept och projekt, som tillsammans ska öka regionens framgångspotential som datadriven region.

– En Idéverkstad är ett verktyg för att samla in olika synvinklar och med hjälp av dem tänka nytt och annorlunda kring ett ämne. Därför är det svårt att förutse resultaten, men desto mer spännande. Vi ser fram emot pitcherna i slutet av dagen, säger processledaren Nico Allergren.

De starkaste idéerna skickas sedan vidare till Mötesplats Lycksele i juni för vidare förädling.

För mer information:
Thomas Kvist | thomas.kvist@regionvasterbotten.se | 070-3497631
Nico Allergren | nico.allergren@regionvasterbotten.se | 070-513 21 71

Presskontakt
Nicklas Berglund | nicklas.berglund@regionvasterbotten.se |070-606 96 60

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy