Skip to main content

Hur utvecklas och skapas nya företag inom vård och omsorg?

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 15:16 CEST

Välkommen till framtidsseminariet om entreprenörskap inom vård och omsorg den 10 oktober på Folkets Hus i Umeå. Seminariet arrangeras av Tillväxtverket och Tillväxtanalys i samverkan med Region Västerbotten. 

Regionen står inför stora utmaningar vad gäller en allt mer åldrande befolkning och allt större krav på att leverera vård och omsorg till medborgarna. Offentliga och privata aktörer måste utifrån delvis nya roller hitta innovativa former för att möta dessa utmaningar.

Plats: Folkets hus, Umeå

Tid: 10 oktober 2012

Kl. 08.30–16.20, därefter erbjuds mingel

Programmet i korthet.

09.00 Välkommen! Susanna Johansson, Tillväxtverket, Erik Bergkvist, Regionråd (S) Ordförande i regionstyrelsen för Region Västerbotten samt dagens moderator Jonny Paulsson, Inspirarum AB

Branschens utveckling, bakgrund och kartbild, Susanna Johansson, Tillväxtverket samt Lars Bager-Sjögren, Tillväxtanalys

Landstinget Västerbottens arbete med vårdvalssystemet Hälsoval Västerbotten, Maria Grip (V), 2:e vice ordf., Landstingsstyrelsen, Västerbottens läns landsting

Hur stärka innovationskraften inom vård och omsorg? Tomas Gustafsson, projektledare, Innovationssluss Norr, Region Västerbotten

Några myndigheters arbete med att stödja entreprenörskap inom vård och omsorg, Sara Haglund, Kammarkollegiets upphandlingsstöd, Lars Näsmark och Gabriella Holm, Skatteverket

Hälsans hus – en lyckad företagsmodell i glesbygd, Ann-Louise Lyrén, VD

Så skapas ett växande företag inom personlig assistans, Veronica Hedenmark, VH Assistans

Vad har hänt sedan LOV införts i Umeå kommun? Eva Andersson (S), Socialnämndens ordförande, Umeå kommun

Allas lika rätt till god omsorg, Per Lundgren, LS-gruppens verksamhetschef, ett hemtjänst- och assistansföretag i Umeå kommun

Ladda ned programmet i sin helhet här.

För mer information: 

Susanna johansson, Tillväxtverket, 08-681 91 96, susanna.johansson@tillvaxtverket.se

Jonny Paulsson, Inspirarum AB , Moderator och arrangör av seminariet på uppdrag av Tillväxtverket,
0709-522 520, jonny.paulsson@inspirarum.se 

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy