Skip to main content

<Innan_punkt> Författarprocessen som en interaktiv digital verksamhet

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 14:14 CET

6-7 november, HUMlab-X, Umeå

Hur kan nyskapande interaktiv digital teknik användas för att fördjupa och bredda författarens dialog med läsarna? och hur kan författaren genom att tillägna sig avancerad digital teknik pröva hur hans/hennes författarprocess förändras av ett under processen fortgående interaktivt möte med läsarna?

– Det är en ny typ av författare jag ser framför mig. En författare som visserligen fortfarande skriver ensam på sin kammare, men som under hela författarprocessen står i dialog med sina läsare, och låter dem får påverka och tillföra manuset synpunkter och kunskaper. Jag hoppas vi kan finna fyra nordiska författare som är beredda att pröva denna interaktivitet och utveckling av författarrollen och skrivprocessen, säger Carl Axel Gyllenram, projektledare för <Innan_punkt>, Länsbiblioteket, Region Västerbotten.

Förstudie och seminarium
Länsbiblioteket, Region Västerbotten har med HUMlab, Umeå universitet, som samarbetspartner, beviljats medel från Nordisk Kulturfond för en förstudie med namnet <Innan_punkt> Författarprocessen som en interaktiv digital verksamhet. Förstudien genomförs i form av ett seminarium på HUMlab-X den 6-7 november, då bland annat ovanstående frågor kommer att diskuteras.

Möte mellan teknik, kultur och konst
Seminarieprogrammet har vuxit fram i nära samarbete med HUMlab, och bygger på gemensam kompetens och erfarenhet.
– Redan från första kontakten var det tydligt att <Innan_punkt> lät teknologi, kultur och konst mötas på ett spännande sätt. Även strävan efter möten mellan teori och praktik gjorde oss nyfikna från start. HUMlabs verksamhet bygger på just sådana tvärvetenskapliga möten" Säger Karin Jangert, samordnare på HUMlab-X.

<Innan_punkt> är ett seminarium som bygger på nordisk samverkan, och ett syfte med det fullstora nordiska projekt som förhoppningsvis följer är att utveckla metoder och teknik för författarprocessen som en interaktiv digital verksamhet. Ett annat syfte är att ge medverkande författare nya läsare i de deltagande nordiska länderna, och att skapa nätverk mellan nordiska forskare och mellan forskare och författare inom detta forskningsfält.

I seminariet den 6-7/11 deltar författare, författarrepresentanter och forskare från Island, Norge, Finland och Sverige.

För mer information om seminariet och de medverkande: www.innanpunkt.se

Kontaktpersoner:
Carl Axel Gyllenram, projektledare för <Innan_punkt>, Länsbiblioteket Region Västerbotten, 070-259 55 89, 090-16 37 23, carl-axel.gyllenram@regionvasterbotten.se
Karin Jangert, Coordinator, HUMlab-X // Arts Campus, Umeå university, 072-5882369, 090-7869157

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy