Skip to main content

Kultur med och av unga i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 11:21 CEST

– Om du, din förening eller organisation har en idé för kultur där unga är medskapande, då tycker jag att du ska söka något av våra kulturbidrag för unga, säger Linn Edlund, utredare ungdomsfrågor och ansvarig för projektet Infrastruktur för ung kultur.

Det bidrag som är aktuellt just nu är Uvecklingsbidraget UtU, med sista ansökningsdag den 15 oktober.

– Region Västerbotten främjar kultur i hela länet och alla som är verksamma i Västerbotten kan söka våra bidrag, berättar Linn Edlund.
Bidragen, Unga arrangörer och Stimulansbidrag trio kan du söka under hela året.
Läs mer och ansökningsformulär: www.regionvasterbotten.se

Utvecklingsbidrag UtU
Utvecklingsbidraget kan sökas av ungdomsorganisationer, ungdomsföreningar, ungdomsgrupper med flera för utveckling av verksamhet, ledarskap, föreningsliv, arrangörsskap med mera. För distriktsorganisationerna förutsätts samordning av ansökningsförfarandet så inte olika verksamheter inom organisationen konkurrerar med varandra om utvecklingsbidraget. UtU kan inte sökas för ordinarie verksamhet utan målsättningen med utvecklingsbidraget är att stimulera variation, nytänkande, öppenhet, kunnande och bredd. Ansökningsdatum för aktiviteter inför våren är senast den 15 oktober och inför hösten senast den 15 april. Totalt finns det 400 000 kronor/år. Max belopp 75 000.

Unga arrangörer
Har du en idé som du vill genomföra?
Är du mellan 13-25 år och vill fixa ett kulturarrangemang för unga i din omgivning?
Då finns det pengar att söka! Skicka in din ansökan så fort som möjligt!
Arrangemanget ska vara drogfritt.
Allt från musik- och teaterarrangemang till utställningar, poesi eller flera kulturaktiviteter vid samma tillfälle.
Mini/max belopp att söka är 2 000/20 000 kronor.
Vi vill att stödet ska sätta fart på dig och få dig att växa som ung arrangör. Bidraget kan sökas för kostnader för kulturarrangemang som riktar sig till unga i länet.

Stimulansbidrag trio
trio bygger på samverkan mellan ungdomar/kulturproducenter/kulturkonsulenter och har som målsättning att öka kontaktytorna kring ung kultur i länet. För att kunna söka medel från trio krävs följande:
Ny idé/nytt arrangemang/ny...
Ungdom (eller ungdomar, ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer osv)
Regional kulturkonsulent/etablerad kulturproducent (kulturbolag/teatrar/festivaler etc)
Stimulansbidraget kan sökas under förutsättning att ungdomar finns med aktivt, inte bara som publik/deltagare/medlemmar. Som konsulent/kulturproducent förutsätts även en egen ekonomisk insats. Idéer som är tänkta att löpa över mer än ett år måste på sikt finansieras genom regional kulturproducent/konsulent/festivals ordinarie verksamhet. Löpande ansökningsdatum. Mini/max belopp per beviljad ansökning: 5 000/75 000 kronor. Totalt finns det 350 000 kronor.

Pressbild Linn Edlund: http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/606-linn-hogupplost.html

Kontakt mig för mer information eller för att lämna ansökan:
Linn Edlund, utredare ungdomsfrågor
linn.edlund@regionvasterbotten.se, 070-5465793
Region Västerbotten
Norrlandsgatan 13, Box 443
901 09 Umeå

www.regionvasterbotten.se, facebook.com/regionvasterbotten
www.patalomoss.se, facebook.com/patalomoss

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43 

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy