Skip to main content

Kulturforum 2016 – ”Inflytande och delaktighet”

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 13:22 CEST

Kulturen i länet möts för diskussion och inspiration över två dagar.

Målet med kulturpolitiken i Västerbotten är att alla invånare ska ha tillgång till ett kulturutbud av hög kvalitet samt att alla ska kunna påverka och delta i både kultur- och samhällslivet. En av de verktyg som finns för att fånga upp strömningar och idéer, och skapa engagemang, är den konferens Region Västerbotten arrangerar varje år – Kulturforum.
2016 hålls den 13-14 oktober på Olofsfors Bruk och temat är – passande nog Inflytande och delaktighet.

Kulturforum vänder sig i första hand till politiker, tjänstemän, regionala kulturinstitutioner och konsulenter, representanter för det inflytelserika civilsamhället och givetvis även det professionella kulturlivet.

Syftet är att lyfta och diskutera aktuella frågor.

- Vi behöver alla få strategier och metoder för att invanda normmönster bryts så att vi öppnar upp för verkligt inflytande och delaktighet. Vi behöver också synliggöra hur normsystem faktiskt skapar olika förutsättningar för oss människor att ta del av och delta i kulturlivet. I förlängningen är jag övertygad om att genom kunskap om olika perspektiv och förhållningssätt kommer också kulturen utvecklas och fler konstnärliga initiativ får ta plats, till gagn för oss alla, säger Nina Björby (S), Kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Utöver inspirationsföreläsningar – från både lokala och nationella aktörer – kommer deltagarna i årets Kulturform att diskutera aktuella ämnen, inte minst strategier och metoder för ett inkluderande kulturliv.

En av de mest emotsedda inslagen under dagarna i Olofsfors är utan tvekan Araia Ghirmai Sebhatu – grundare till det nyligen så hett debatterade Black Coffee-initiativet. Araia deltar i en diskussion kl 14.15 på torsdagen kring ”Framtida strategier i svenskt kulturliv”.

Kontakt för mer information och bokning av intervjuer
Bella Lawson
bella.lawson@regionvasterbotten.se
070-676 72 73

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy