Skip to main content

Kvinnor får smulorna av länets företagsfinansiering

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 08:04 CEST

I en rapport framtagen av SWECO på uppdrag av Region Västerbotten framgår att kvinnor är underrepresenterade som mottagare av företagsfinansiering. Ofta får kvinnor dessutom mindre belopp än männen.

– Glädjande är att några av länets aktörer har lyckats öka andelen kvinnor när det handlar om rådgivning, men vi måste nå mycket längre i ett jämställt samhälle, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

Fler män är redan företagare
Rapporten nämner några orsaker till en fördelning som gynnar män. Dels handlar det om att fler män redan är företagare och har bättre ekonomiska förutsättningar att själva investera i utveckling, men också om att företagsstöden i hög grad är kopplade till innovationer och då traditionellt manligt dominerade branscher.
– Man måste angripa den här frågan på flera sätt. Ett sätt är att motivera våra unga att välja icke traditions- och könsbundna yrkesval, säger Erik Bergkvist.

Kvinnor som rådgivare 
Fler kvinnor startar företag nu jämfört med 2000, men det går ännu inte att se att andelen kvinnor som driver företagare har ökat. Många fler kvinnor deltar i dagens rådgivningsinsatser.
Almi har exempelvis satsat på att anställa kvinnliga rådgivare och med det fått fler kvinnor än män som deltagare i företagsutbildningar, men trots det har fler män än kvinnor beviljats stöd till företagande.
Flera organisationer har anpassade material för att nå ut till både män och kvinnor.

Ge avtryck i utvecklingsarbetet
Region Västerbotten har utvecklingsansvaret för Västerbotten och arbetar med en ny regional utvecklingsstrategi som ska gälla från 2014 till 2020. Hela länet är medverkande i framtagande och Erik Bergkvist ser det som en självklarhet att den här rapporten får avtryck i det arbetet.
– Vi ska påverka hur länets stödformer fördelas, men vi måste också skicka frågan vidare till både nationell och EU-nivå där mycket av vårt regelverk sätts, säger Erik Bergkvist.
– En region dit kvinnor flyttar och vill vara verksamma är en region som har framtiden för sig.

Läs mer i bifogad rapport: http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/575-swecokvinnorsforetagande-1.html

Organisationer som ingår i studien
Om rådgivning: EntreprenörCentrum, Nyföretagarcentrum, Innovation Västerbotten, LRF, Hushållningssällskapet, Coompanion, Exportrådet, Företagarna, Connect Norr, Umeå Biotech Incubator, Uminova Innovation, Krenova, BIC Factory, IUC, Ung företagssamhet,
Om finansiering: Almi, Norrlandsfonden, Innovationsbron, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen.

Fakta
Rapporten: Fördelning av företagsinsatser mellan kvinnor och män i Västerbotten
Inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande har Region Västerbotten i uppdrag att göra en förstudie som ska innehålla en beskrivning av förutsättningarna för kvinnor och män att ta del av det företagsfrämjande systemet i Västerbottens län. Förstudien ska innehålla en analys och förslag på hur regionen skulle kunna arbeta för att kvinnors företagande ska integreras i det regionala tillväxtarbetet. Region Västerbotten har uppdragit åt Sweco att genomföra förstudien.
Förstudien innehåller en faktainsamling samt intervjuer med ”kärnaktörer” och en beskrivning av förutsättningarna för kvinnor och män att ta del av det företagsfrämjande systemet en analys och förslag på hur regionen ska arbeta för att kvinnors företagande ska integreras i det regionala tillväxtarbetet
Uppdraget har genomförts genom att länets samtliga kommuner har intervjuats liksom företagsfrämjande organisationer i länet. Sammanlagt har 39 personer intervjuats.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Liv Öberg Nilsson, projektledare för programmet Främja kvinnors företagande, Region Västerbotten, liv.obergnilsson@regionvasterbotten.se, 090 16 57 38, 073 992 05 84

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43 

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.