Skip to main content

Läskraft som livskraft för demenssjuka

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 10:57 CET

- Jag känner mig så glad. Jag vet inte varför, men jag känner mig så glad.
Orden är en 97-årig, gravt demenssjuk kvinnas efter att hon varit med på en högläsningsstund som en frivillig högläsare bjudit på.

Minnet av läsningen och bokens innehåll är redan glömt, men den goda känslan stannar kvar. Hon har blivit stimulerad och hennes livskvalitet har ökat med hjälp av högläsning. Läsningen öppnar dörren till minnen och skapar nya samtalsämnen liksom samvaro, ro och glädje. Den har kraft. Läskraft! 

Arbetsgrupp för frivilliga högläsare i Vindeln
- En frivillig högläsare kan vara vem som helst, bara man har intresse av att träffa människor, kan läsa en kort text som man pratar om och fikar tillsammans, berättar Ewa Bergh, Studieförbundet Vuxenskolan i Vindeln.
I Vindeln har Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med demensföreningen, kommunen och biblioteket startat en arbetsgrupp för att utbildda frivilliga högläsare, men även läsombud bland de som jobbar inom omsorgen för äldre och dementa. Tanken är också att högläsning ska kunna erbjudas de som bor hemma.
- Vi vet att högläsning har betydelse för äldres livskvalitet, men att bli frivillig högläsare kan också vara ett sätt att träffa andra människor, säger Ewa Bergh, som hoppas locka både unga och äldre frivilliga högläsare.

Inspirationsdagar för att engagera hela länet
Inspirationsdagar tillsammans med Länsbiblioteket, Region Västerbotten har redan hållits i Skellefteå och Lycksele. Nu har turen kommit till Umeå, på onsdag den 30 november 9.30 - 15.00 på Folkets hus.
Ladda ner program för inspirationsdag 

Nationellt projekt med spridning i hela landet
Inspirationsdagarna arrangeras av Länsbiblioteket, Region Västerbotten tillsammans med Centrum för lästtläst som på regeringsuppdrag arbetar med att göra texter tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade läsare.
Demenssjukdom påverkar läsförmågan kraftigt. Man får svårt att koncentrera sig och tappar lätt tråden.
- Högläsning av någon annan person kan vara det enda sättet för en person med demenssjukdom att få ta del av det skrivna ordet, säger Catharina Kåberg, projektledare för Centrum för lättläst.
Projekt Läskraft! är ett treårigt, nationellt projekt som vill värva, utbilda och skapa nätverk för frivilliga och anhöriga högläsare för personer med demenssjukdom.
Centrum för lättläst driver projektet i samarbete med Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och landets bibliotek. Allmänna Arvsfonden bidrar med projektpengar.
Under projektets första år, ht 2009-vt 2010, har arbetet skett i fyra pilotkommuner; Borås, Enköping, Vallentuna och Västervik. Under projektår två och tre sprids nu projektet vidare, län för län över landet.
Inspirationsdagen i Umeå, tillsammans med två tidigare inspirationsdagar i Lycksele och Skellefteå den 16/11 respektive 17/11, är de första stegen i arbetet med att sprida projekt Läskraft! i Västerbotten.
Syftet med dagen är att inspirera deltagarna att bilda arbetsgrupper och arbeta med projektet i sina respektive kommuner.

Via direktlänken www.lattlast.se/laskraft finns mer att läsa om projekt Läskraft!

Kontakt:
Ewa Bergh, Studieförbundet Vuxenskolan, Vindeln, 0933 106 56, 070 293 22 10 

Pia Brinkfeldt, Länsbiblioteket i Västerbotten, 090/16 37 21, 0735/62 43 75 pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se

Karin Lidenmark, Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå, 090/12 55 85, karin.lidenmark@sv.se

För mer information om projekt Läskraft och Centrum för lättläst kontakta: Catharina Kåberg, projektledare, Centrum för lättläst, 0722/05 93 80, catharina.kaberg@lattlast.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

VästerbottensTurism är en del av Region Västerbotten, och samordnar den turistiska marknadsföringen av länet nationellt och internationellt. Vi uppmuntrar och stimulerar företags- och produktutveckling och genomför insatser för kvalitets- och miljösäkring.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy