Skip to main content

MediaCenter satsar på spetskompetens i ny inriktning

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 08:15 CET

MediaCenter ges ny inriktning och blir en länsövergripande spetskompetens i arbetet med digitaliseringen av den kommunala undervisningen. Efter en oberoende utredning gavs förslaget av en referensgrupp att verksamheten behöver effektiviseras och blir mer behovsanpassad. Beslutet innebär även att MediaCenters budget halveras från och med årsskiftet.

Under gårdagens sammanträde beslutade Förbundstyrelsen vid Region Västerbotten att MediaCenter ska inta en ny inriktning från och med den 1 januari 2017. Verksamheten kommer arbeta med mer länsövergripande samordning och minska de kommunspecifika insatserna. MediaCenter halverar sin budget och satsar på spetskompetens genom att bevaka de snabbt skiftande digitala trenderna och utbilda inom området. Syftet är att förtydliga hur MediaCenter ska främja den digitala utvecklingen och samtidigt blir mer effektiva och anpassade för att möta de kommunala behoven.

– MediaCenter är en resurs för Västerbottens kommuner och det är för dem vi arbetar. Därför känns det spännande att vi har hittat en lösning där vi kan utveckla vår dialog och vårt arbete för att bättre fånga upp kommunernas behov, säger Petter Lundberg chef för MediaCenter och Infomix på Region Västerbotten.

En tillsatt referensgrupp presenterade i höstas förslaget att hälften av nuvarande budget förflyttas till kommunal nivå med syftet att ge kommunerna större flexibilitet och effektivisera arbetet. Detta innebär att delar av MediaCenters personal kommer behöva nya uppdrag – En förändring MediaCenter vill hantera med stor respekt:

– Det är väldigt viktigt för oss att de personer som är berörda av omställningsprocessen blir väl omhändertagna. Vi vill vara transparenta i processen och har idag ett nära samarbete med både fack och skyddsombud. Vi strävar efter att hitta en så bra lösning som möjligt för alla våra anställda, fortsätter Petter Lundberg.

Idag är MediaCenters huvudinriktning att tillsammans med kommunerna utveckla Västerbottens skolor med stöd av IT. I uppdraget ingår att bidra med kunskapsutveckling vad det gäller användningen av IT i undervisningen samt tillgängliggöra digitala lärarresurser.

Mer information om MediaCenters verksamhet hittar du på deras hemsida.


Kontaktperson

Petter Lundberg | MediaCenter | petter.lundberg@regionvasterbotten.se | 070-318 01 63

Presskontakt

Emil Hägglund | Kommunikatör | emil.hagglund@regionvasterbotten.se | 076-141 05 05

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy