Skip to main content

Mer internationellt kulturutbyte

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 10:12 CEST

Stort intresse av kulturprojekt för internationalisering vid nordisk ministerrådskonferens på Grönland

Region Västerbotten var inbjuden att presentera sin kulturverksamhet vid Nordiska ministerrådets konferens i Nuuk Grönland den 21-22 augusti.
Konferensen samlade representanter från de nordiska ländernas nationella och regionala nivåer, såsom kulturministerier och kulturmyndigheter med syftet att utbyta erfarenheter kring internationellt utbyte och barn och ungas kulturutövande.

Under de senaste åren har Region Västerbotten med medel från det statliga Kulturrådet, drivit projektet ”Internationalisering och interkulturell kompetens i Västerbottens län inför, under och efter 2014". Projektet presenterades på konferensen.
– Konferensdeltagarna var mycket intresserade av erfarenheter från projektet där man med en systematisk metod försökt hitta modeller för internationella samarbeten kring kulturprojekt, säger Fredrik Gunnarsson, internationell strateg vid Region Västerbotten.

– Engagemanget för internationellt samarbete är stort i alla nordiska länder men gemensamt för alla är också behovet av ökad kunskap om hur man kan gå tillväga i de lokala kulturverksamheterna, säger Fredrik Gunnarsson.
Genom Region Västerbottens projekt visar vi att det går att systematiskt bredda kompetensen kring metoder för internationellt samarbete bland breda grupper av kulturarbetare. Initiativet i Västerbotten välkomnas, inte minst av Nordiska ministerrådets representanter på plats på konferensen då de gärna ser en breddning av målgruppen för deras projektfinansiering.

Konferensen arrangerades av NAPA, Nordens institut på Grönland.
För mer information om Nordiska ministerrådets konferens i Nuuk
Fredrik Gunnarsson, internationell strateg, Region Västerbotten, 070 325 57 17
För mer information om projektet Internationalisering och interkulturell kompetens
Petra Rantatalo, kulturstrateg, Region Västerbotten, 070 620 62 02
Presskontakt: Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Fakta: Internationalisering och interkulturell kompetens i Västerbottens län inför, under och efter 2014
Projektets syfte är att ge förutsättning för ökad internationalisering och europeiska utbyten för aktörer verksamma i Västerbottens kulturliv. Ett långsiktigt mål är att få till minst tio europeiska/internationella samarbetsprojekt i länet.
Ett mål är att ta fram metoder för att höja kunskapen rörande internationella kulturutbyten och internationell projektledning. Ett andra mål är att stödja utvecklingen av internationella projektansökningar. Målsättningen är att genomföra kurser och arrangemang som stärker kulturskapare och kulturarrangörers kompetens vad gäller europeiska kulturutbyten och internationella projekt.
Projektet arbetar enligt LFA-metoden som är en resultatstyrd planeringsmodell och bygger på delaktighet där målgruppen är i fokus. Metoden leder till relevanta, genomförbara och uthålliga projekt och är ett verktyg som ger förutsättningar till lärande genom kontinuerlig uppföljning och analys av resultat.
LFA-metoden kan även användas som ett instrument vid analys, bedömning, uppföljning och utvärdering.
LFA (The Logical Framework Approach), (Lyssna, Fundera och sedan Agera)

Projektplanering enligt LFA
Omvärldsanalys, intressentanalys, problemanalys, målformulering, aktivitetsplan, resursplanering, indikatorer (metoder för resultatmätning), riskanalys och riskhantering, analys av antaganden och förutsättningar.


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy