Skip to main content

Motioner och föreslagna svar

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 13:44 CET

Region Västerbottens arbetsutskott, AU, har behandlat två motioner. AU föreslår att Region Västerbottens fullmäktige svara motionärerna enligt texten nedan.

Region Västerbottens fullmäktige äger rum den 21 mars i Skellefteå.

-------------------
Motion om att ombilda Region Västerbotten, inskickad av Kristdemokraterna
Motionären föreslår att ombilda Region Västerbotten till en direktvald regionkommun.

Region Västerbottens AU föreslår till fullmäktige att svara motionären att frågan om att bilda en direktvald regionkommun inte ligger inom ramen för regionförbundets beslutsmandat. Om frågan ska drivas måste det ske av regionförbundets medlemmar: landstinget och Västerbottens kommuner.
AU föreslår också att avvakta förslaget om statens regionala förvaltning, SOU 2012:81 som ska skickas på remiss innan det finns ett beslutsunderlag.

--------------------
Motion om framtiden för Region Västerbotten, inskickad av Håkan Lindh (FP) Skellefteå och Daniel Öhgren (C) Skellefteå.
Motionärerna vill motverka koncentrationen av Region Västerbottens placering och utvecklar sitt förslag i fyra punkter.

1. ”Lokalisering av Regionkontor och andra fasta arbetsplatser Regionkontor skall etableras på fler platser i länet. Det är rimligt att det finns kontor lokaliserade till såväl Skellefteå samt någon eller några orter i Västerbottens inland.
2. Fördelning av Regionens tjänster och verksamheter i Västerbotten De tjänster som Regionen tillsätter och den verksamhet som bedrivs, skall fördelas bättre över länet, bl. a. till de nyöppnade regionkontoren.
3. Renodling av Regionens uppdrag Regionens uppdrag bör ses över och renodlas/begränsas, i syfte att minska kostnaderna och effektivisera verksamheten.
4. Översyn av Regionens beslutsprocesser Regionens beslutsprocesser och organisation för dessa skall ses över i syfte att stärka de demokratiskt förtroendevalds insyn och inflytande, samt säkerställa såväl styrelsens som regionfullmäktiges ställning som högsta beslutande organ.

Region Västerbottens AU föreslår till fullmäktige att svara motionärerna att:
1. kontorsbildning på flera orter medför ökade kostnader som i så fall måste finansieras av medlemmarna. Om det är medlemmarnas vilja kan nya kontor etableras.
2. att tjänster redan är fördelade över länet och att fördelning av Region Västerbottens tjänster och verksamheter måste vara vad som är effektivast för verksamheten och att resurser används så att den optimala nyttan skapas.
3. Region Västerbottens verksamhet genomsyras av ett ständigt förbättringsarbete i syfte att uppnå kostnadseffektivitet. Inom ramen för detta arbete ingår som en naturlig del en ständig översyn av verksamheten.
4. på samma sätt som den ständiga översynen av regionens verksamheter, sker också en ständig översyn av beslutsprocesserna. Inför varje ny mandatperiod görs också en översyn av den politiska organisationen. Förbundsrevisorerna ska inom sitt revisionsuppdrag följa upp beslutsprocesserna och förvaltningen genomför årligen en uppföljning genom arbete med den egna internkontrollen.
----------------------

Kompletta motioner och föreslagna svar utlämnas på begäran av Mariann Holmberg

För mer information:
Erik Bergkvist
(S), regionråd och ordförande arbetsutskott, Region Västerbotten, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se, 070 618 68 55
Anders Ågren, vice ordförande arbetsutskott, Region Västerbotten, anders.agren@umea.se, 070 341 67 64

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy