Skip to main content

Nationell bredbandsstrategin välkomnas i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 08:15 CET

Sverige har fått en ny bredbandsstrategi med ambitiösa mål för den svenska bredbandstillgången. Region Västerbotten välkomnar strategin som kan innebära bättre förutsättningar för tillväxten i hela regionen.

Den nya bredbandsstrategin har varit efterlängtad då de nationella bredbandsmålen inte uppdaterats sedan 2009.Enligt den nya strategin ska Sverige till 2025 ha bredbandstillgång enligt:

  • 98 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
  • 1,9 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 0,1 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Region Västerbotten är positiva till att målen sätts högt, och understryker samtidigt vikten av att satsningen ges rätt förutsättningar för att målen ska nås.

-Regeringen skjuter in 5,5 miljarder inom landsbygdsprogrammet och regionalfondsprogrammen för att målen ska nås, berättar Eva-Marie Marklund, bredbandskoordinator vid Region Västerbotten. Man lämnar också ett stort ansvar till marknadskrafterna. Det innebär att vi måste vara extra observanta så att också glesbygdshushållen nås av bredbandsutbyggnaden.

Enligt de uppskattningar som gjorts vid Region Västerbotten kan det bli nödvändigt för regeringen att avsätta ytterligare medel för att målen i strategin ska nås, då intresset hos den privata marknaden att bygga i glesbefolkade kan vara svagt.

-Det finns en övertro att marknaden ska ta ett mycket större ansvar än vad erfarenheten visar på, säger Eva-Marie Marklund. Gång på gång har vi sett hur stor vikt kommunernas engagemang har och att statligt stöd är en förutsättning för att åstadkomma snabbt bredband till alla.

-Det är bra att regeringen vill satsa på en generös bredbandsförsörjning i Sverige, säger Eva-Marie Marklund. Bredbandet är utan tvekan en av de allra viktigaste faktorerna för att hela Sverige ska kunna leva och utvecklas, såväl glesbygden som storstäderna. Om resurserna för att nå målen inte räcker utgår vi från att regeringen tar ställning för ytterligare finansiering.

För mer information:

Eva-Marie Marklund

070-585 05 76, eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy