Skip to main content

​Nominerade till årets Stockholmsperspektiv i Almedalen 2018

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2018 12:01 CEST

För fjärde året utser Region Västerbotten ”Almedalens bästa Stockholmsperspektiv” under Almedalsveckan i Visby. Utmärkelsen delas ut tisdag den 3 juli kl.18.30, i samband med minglet Hela Sveriges Opinion, på Novgorodgränd 1.

Sveriges motor är Stockholm, vilket betyder stora möjligheter för resten av landet. Hur påverkar Stockholms tillväxttakt övriga landet på ett positivt sätt och hur kan vi nyttja Stockholmsregionen för att utveckla andra delar av Sverige?

Region Västerbotten utser för fjärde året Almedalens bästa Stockholmsperspektiv där en aktör prisas för sin sunda inställning att ta till vara på Stockholms tillväxttakt i sitt eget utvecklingsarbete.

Följande aktörer har nominerats:

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger dom sina kunder de stora sammanhangen. Deras vision är en värld där alla sätter framtiden främst. Kairos Future var det första svenska företaget som började med trend- och omvärldsanalyser i Sverige.

Motivering:

”Med ett patos om att hjälpa företag och organisationer att förstå och forma sin framtid ligger Kairos Future ständigt i framkant för att ge sina kunder de stora sammanhangen och hjälpa dom förstå sin egen framtid. Stockholm är plattformen för verksamheten men hela Sverige och världen deras arbetsyta. Genom trend- och omvärldsanalyser, innovationer och strategier strävar dom mot målet att alla ska sätta framtiden främst.”

Entreprenörskapsforum är nominerad för andra året i rad. De är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning för att främja bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt. Entreprenörskapsforuminitierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning om entreprenörskap, innovation och småföretagande. De driver ett unikt nätverk i akademi, politik och näringsliv och levererar kunskap för väl underbyggda beslut.

Motivering:

”Entreprenörskapsforum är en av de ledande nationella mötesplatserna för kunskapsinhämtning för beslutsfattare, forskare och opinionsbildare i ekonomiskpolitiska frågor rörande bland annat entreprenörskap och innovation. De sprider sin kunskap i syfte att beslut rörande entreprenörskap och småföretagande ska vara väl underbyggda. Genom att använda Stockholm som motor i sin verksamhet ges i sin tur kraft till att vara den spjutspets man önskar för att förbättra entreprenörskapet, inte bara i Stockholm, utan hela landet.”

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, ska till nytta för samhället främja teknisk och ekonomisk vetenskap och näringslivets utveckling. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning. Här finns kunskap och erfarenhet från nära 1300 ledamöter uppdelade på 12 kompetensområden. Dessutom representeras drygt 200 företag i IVA:s Näringslivsråd. IVA:s verksamhet bedrivs i hela Sverige men med Stockholm som bas.

Motivering:

”En historisk ingenjörsvetenskaplig akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. Med utgångspunkt i Stockholm bedrivs verksamhet i hela Sverige på ett strukturerat och professionellt sätt. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien utgör ett bra exempel på hur tillväxten i Stockholm tas till vara för att även generera utveckling av nya innovationer i hela landet.”

Fakta om Västerbotten i Almedalen

Almedalen är ett etablerat forum som Västerbottens län använder för att lyfta och stärka de regionala förutsättningarna för initiativ från näringsliv, akademi och offentliga sektorn. Under Almedalsveckan finns många prioriterade aktörer från både offentlig och privat sektor på plats under begränsad tid. Det ger även stora möjligheter till sektorövergripande samordning samt möjligheter att både agera enskilt eller tillsammans i olika frågor. Ett par viktiga dagar där länets intressen synliggörs, nya samarbeten skapas och nya möten uppstår.

Mer information på http://vasterbottenialmedalen.se

Följ Västerbotten i Almedalen i sociala media

Instagram @regionvbtn
Twitter @regionvbtn
Facebook @vasterbottenialmedalen
#vbtn18 #vasterbotten

För mer information:

Thomas Hartman, Chef för kommunikation och externa relationer, Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Olivia Collin, Kommunikatör, Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.