Skip to main content

Norra Sverige enas om gemensam energi- och sammanhållningspolitik

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2015 12:21 CET

Europaforum norra Sverige (EFNS) har avslutats med att Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland antagit två gemensamma politiska positionsdokument om energi- och sammanhållningspolitik.

-De fyra nordligaste länen har enats om gemensamma politiska prioriteringar, något som ger oss en starkare röst i EU-politiken, säger Harriet Classon (S), rapportör från Västerbotten.

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Vid de tillfällen då EFNS arrangeras antas ett antal positioner för att de fyra nordligaste länen ska enas om gemensamma målsättningar och linjer i EU-politiken. Under den 21:a konferensen som hållits i Östersund har forumet enats om två gemensamma positioner:

  • EFNS välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige
  • Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige.

EFNS välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige

EFNS välkomnar den nya EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junkers initiativ att skapa en energiunion. En hållbar och trygg energiförsörjning är av största vikt för alla medborgare i EU.

Samtidigt väntar en rad utmaningar för norra Sverige inom de fem dimensioner som energiunionen valt att arbeta med; att öka försörjningstryggheten, att stärka den inre energimarknaden, att öka energieffektiviteten, att minska användningen av fossila bränslen och att stärka forskning och innovation inom energiområdet.

-Miljö- och klimatfrågorna känner inga landsgränser. Just därför är det så otroligt viktigt att samverka inom EU i de här frågorna, säger Ewa-May Karlsson (C), rapportör för Västerbotten. Norra Sveriges måste förtydliga sina prioriteringar i energifrågorna, annars försvinner vi bland de många olika åsikter som finns i frågan ute i Europa.

Positionen lyfter bland annat fram att Sverige har stor potential att bidra till en trygg och hållbar energiförsörjning i EU, genom den goda tillgången till förnybar energi. Norra Sverige har även spetskompetens inom förnybar energi.

Man vill stärka kapaciteten i elnäten och skapa statsstödregler som inte motverkar rättvis handel med energi. Europaforum norra Sverige betonar att arbetet i energiunionen ska vara inriktat på att trygga framtidens energiförsörjning i EU genom förnybar energi.

EFNS:s synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige

Europaforum Norra Sverige (EFNS) har inför och under det svenska programskrivningsarbetet engagerat sig i såväl struktur, planering och innehåll i kommande fonder och program för perioden 2014-2020. EFNS har i tidigare positioner ställt sig positiv till EU-kommissionens nya utgångspunkter om att verka i närmare dialog med medlemsstaterna kring utformningen av programskrivningarna. I positionen från EFNS påpekar man att den svenska programskrivningsprocessen hanterats utifrån gamla arbetssätt och att det finns anledning att ifrågasätta om Sverige tillvaratagit de nya angreppssätt som EU-kommissionen efterfrågat.

-Staten måste bli bättre på att se att Sverige ser väldigt olika ut, säger Erik Bergkvist (S), ordförande för EFNS och regionråd vid Region Västerbotten. Alla regioner i Sverige har väldigt olika förutsättningar och utmaningar. Det är viktigt att vi ges möjlighet att anpassa EU-medlen efter de regionala behoven, annars går både regionerna, Sverige och EU miste om enorm utvecklingspotential.

Positionerna i sin helhet finns publicerade på Europaforum norra Sveriges hemsida. Läs dem här:

Europaforum Norra Sverige välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige.

För mer information:

Erik Bergkvist (S), 070- 618 68 55

Ewa-May Karlsson (C), 070- 663 64 94

Harriet Classon (S), 070- 626 74 60

Presskontakt:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.