Skip to main content

Norrbotniabanans utveckling förstärks med nytt projekt

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 16:05 CET

Vid Region Västerbottens arbetsutskott beviljades bland annat ett projekt med syfte att möjliggöra byggandet av Norrbotniabanan.

Arbetsutskottet sammanträdde under fredagseftermiddagen. Bland de sex inkomna projektansökningarna beviljades tre och får därmed delfinansiering från de regionala projektmedlen, de så kallade 1:1-anslagen.

Umeå kommun beviljades 2 424 000 kr för projektet ”Norrbotniabanans nyttoeffekter med fokus på utvecklingspotentialen i noderna”. I projektet ska Umeå, Robertsfors och Skellefteå jobba med den resursmässigt utmanande planeringsuppgift som Norrbotniabanan innebär och skapa underlag för planering och nyttovärdering av attraktiva och konkurrenskraftiga noder för person- och godstrafik i Norrbotniabanestråket genom Västerbotten.

Umeå universitet beviljades 4 302 000 kr för projektet SPIN. Projektets syfte är kraftfull tillväxt inom målgruppen regional IT-sektor, och att dess koppling till framförallt regionala basnäringar och företrädare för en smartare region ska utvecklas för att tillsammans klara av att driva på regionens förnyelse och digitalisering.

4 200 000 kr beviljades även till Region Västerbottens projekt Tillämpad samverkan och samhandling. Projektet ska hitta och utveckla en struktur för att genomföra aktiviteter som koordinerar det regionala främjandet.

För mer information:

Katarina Molin

Chef Analys, planering oh projektutveckling vid Region Västerbotten

070-342 7234, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy