Skip to main content

Ny regional kulturplan antagen

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 13:48 CET

Regional kulturplan, budget för 2016 och ökat produktutbud i kollektivtrafiken var några av de beslut som togs vid Region Västerbottens förbundsfullmäktige under torsdagen.

Ett enhälligt förbundsfullmäktige antog en ny kulturplan för 2016-2019.

Planen skiljer sig från tidigare plan genom att ha ett tydligare fokus på jämställdhet, normkritik och tillgänglighet. Kulturplanen är en beskrivning av länets regionala kulturverksamheter och prioriteringar inom respektive verksamhetsområde samt en beskrivning av länets kulturpolitiskt prioriterade insatsområden. De regionala kulturpolitiska målen och insatsområdena har formulerats mot bakgrund av den nationella kulturpolitiken och utifrån regionala behov och utmaningar som framkommit i samband kommundialoger och övriga samrådsmöten, i remissvaren till ny kulturplan samt ägardirektiven och de regionala kulturverksamheternas utvecklingsområden.

-Kulturens kraft och roll är viktig för länets utveckling, sa Nina Björby (S), ordförande i Region Västerbottens kulturberedning. Vi behöver spets, bredd och djup, vilket den nya kulturplanen ger. Den ger oss också bättre förutsättningar i jobbet med att tillgängliggöra kulturen.

Ladda ner och läs hela planen här.

Kulturplanen verkställs genom en modell där Region Västerbotten ges möjlighet att ta ansvar för att fördela statsbidraget till de regionala kulturverksamheterna. Kulturplanen har en tydligare ansvarsfördelning då den låtit de regionala kulturverksamheterna presentera sina egna utvecklingsområden i en särskild bilaga med koppling till Region Västerbottens egna insatsområden i kulturplanen.

Budget för 2016

Förbundsfullmäktige fastställdes Region Västerbottens budget för 2016 samt budgetplan för 2017-2018. Budgeten innefattar något lägre politiska kostnader, huvudsakligen på med anledning av färre politiska möten under 2016 jämfört med 2015. Anslagen till kulturbolagen har uppräknats med 0,9 procent.

Den enda ökningen inom tjänstemannaorganisationen avser löneuppräkning. Ägaranslaget till ALMI Företagspartner Nord AB är oförändrat jämfört 2015. Summan för budget 2016 uppgår till 252 775,3 tkr. Samtliga partier biföll budgeten förutom Sverigedemokraterna som reserverade sig mot beslutet.

- Det är en bra budget i balans som ger oss goda förutsättningar att ta det regionala utvecklingsarbetet framåt ytterligare, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Produktutbud inom kollektivtrafiken

Utöver nuvarande produkter i den regionala kollektivtrafiken fastställde förbundsfullmäktige ytterligare ett antal produkter som kommer finnas tillgängliga från och med våren 2016:

  • En reskassa införs som betalmedel i likhet med Norrlandsresan med en rabatt på buss som uppgår till 15 procent på enkelbiljettspriset.
  • Utbudet i Västerbotten kompletteras med betalmedlen Företagskort och Privatkort,
  • Skolungdom, ungdom och seniorer ges ett reducerat pris enligt Gemensamma Taxor, prissättnings- och produktstrategi, kap 7. Rabattkortet behålls inom länet. Ålder för seniorer justeras till 65 år enligt Norrlandsresan.

Tidigare beslut om produktutbud i länstrafiken finns att läsa här. (sid 30 i protokollet)

För mer information:

Erik Bergkvist (S)

Regionråd vid Region Västerbotten

070-618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Nina Björby (S)

Kulturberedningen ordförande vid Region Västerbotten

070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.