Skip to main content

OBS med tid och plats – Inspirationsträff – Hjärnan går inte i pension

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 08:18 CET

Foto: Eleanor Bodel, Kultur för seniorer, Umeå kommun.

Drygt 80-talet personer från pensionärs- och anhörigföreningar, frivilligorganisationer, studieförbund, kyrkor med mera får ta del av ett program som ska inspirera dem att använda kultur för ett aktivt liv.

6 november i Lycksele, 9.30–15.00
Se programblad: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/11/Program-6-november-FINAL-3-1.pdf

– Vi kan göra medvetna val för hälsan och med kultur kan vi samtidigt ha riktigt kul, säger Kerstin Hamre, projektledare för Kultur för seniorer vid Region Västerbotten.

Inspirationsdagen innehåller körsång, rörelse, dans, andras erfarenheter och ett föredrag av Rolf Ekman professor i neurokemi vid Göteborgs universitet om vikten av kultur och att ha ett rikt socialt liv – bra kost, utmaningar, bekräftelse, motion, vila som betydelse för hjärnan.

– Dagen ska inspirera till samverkan mellan olika aktörer för att äldre ska kunna ta del av ett varierat kulturutbud. Jag hoppas att deltagarna ska få nya idéer vad man kan göra och då gärna tillsammans med andra, säger Kerstin Hamre.

Fakta Kultur för seniorer – Kultur och hälsa i Västerbotten: Region Västerbotten fick 2012 medel från regeringens satsning Kultur för äldre. Projektet är treårigt och drivs tillsammans med Lycksele, Skellefteå och Umeå kommun och i samverkan med lokala och regionala aktörer, utifrån målgruppens önskemål och behov samt att öka kunskapen om kulturens hälsofrämjande egenskaper och som komplement till traditionell vård, omsorg och rehabilitering.
Läs mer om projektet Kultur för seniorer: http://regionvasterbotten.se/kultur/kultur-for-seniorer/

Läs mer om Kultur 365 i Södertälje: http://www.sodertalje.se/k365
Läs mer om Frivilligcentralen i Umeå: http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/anhorigafrivilligaochvolontarer/villdublivolontar/frivilligcentralen/omfrivilligcentralen.4.5df2398c11695225c37800031750.html

För mer information: 
Kerstin Hamre, projektledare, Kultur för seniorer, Region Västerbotten, 072-721 65 72kerstin.hamre@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se072 222 73 43

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy