Skip to main content

Öppet Forum om författarnas och litteraturens villkor i Västerbotten!

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:38 CET

Är det för få författare som är verksamma i Västerbotten. Och vad beror det i så fall på, och vad kan vi göra åt det?

Dessa frågor tas upp till debatt på det litteraturseminarium som Länsbiblioteket i Västerbotten arrangerar den 8/2, 10.00–16.30 på Folkets Hus i Umeå, dit alla intresserade hälsas välkomna.

Se inbjudan och program: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/02/INBJUDAN-Litteraturseminarium-8-februari-reviderad.pdf

– Vi gör en ordenligt genomlysning av ämnesområdet, säger Carl Axel Gyllenram, som är projektledare för förstudien ”Det litterära Västerbotten”.

Både författarna, företrädare för författarorganisationerna, folkbildningen, biblioteken, litteraturvetenskapen, förläggarna, bokhandlarna, tidskrifterna och kritikerna får komma till tals under seminariet. Och inte minst publiken.

– Det ska bli mycket spännande att höra de olika litterära intressenters inlägg om hur vi kan bäst kan och bör främja ett gynnsamt klimat i länet för ännu ej publicerade och redan etablerade författare, och hur en stark litterär infrastruktur kan byggas upp, säger Carl Axel Gyllenram.

I programmet medverkar bl a Sveriges Författarförbuds ordförande Gunnar Ardelius.

– Författarförbundet har blivit allt mer intresserat av de regionala litteraturfrågorna, säger Carl Axel Gyllenram, och jag är övertygad om att deras nationella överblick i litteratur- och författarfrågor kommer att tillföra seminariet ett viktigt perspektiv.

För mer information:
Carl Axel Gyllenram, projektledare, Länsbiblioteket Region Västerbotten, 090-16 37 23, 070-259 55 89, carl-axel.gyllenram@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy