Skip to main content

Politiker använder ord och uttryck som är svåra att förstå

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 08:13 CET

Samtliga partiers valtal under valrörelsen 2010 granskades och recenserades i en regional nyhetstidning, utifrån om språket var klart och tydligt.
– Mer eller mindre alla politiker använde ord och uttryck som var svåra att förstå, säger Maria Bohlin, språkkonsult på Infomix, Region Västerbotten.

Förebild i klarspråk
I Språkrådets nyutgivna handbok ”Klarspråk lönar sig” ingår Infomix som är Region Västerbottens centrum för tillgänglig information. Språkrådet lyfter Infomix som en förebild i att stödja kommuner och landsting att uttrycka sig klart och begripligt så att budskapet når fram.
Infomix beskrivs också i regeringens utredning om lättläst ”som språkkonsulter med en unik verksamhet inom området tillgänglig information”.

Medvetenhet om behovet av klarspråk
Granskningen av politikers valtal lyfts fram som ett exempel på förbättringsområden och Maria Bohlin upplever att både politiker och verksamheter har blivit mer medvetna om behovet att uttrycka sig enkelt både muntligt och skriftligt.
– Vi fick mycket positiv feedback från politikerna. För de vill ju verkligen nå ut med sina budskap. Från medborgarnas sida är det också viktigt att förstå vad politikerna vill, eftersom det i grunden handlar om att kunna använda sin röst och demokratiska rättighet i valet, säger Maria Bohlin.

Konsulter i språkvård
Infomix är en verksamhet inom Region Västerbotten, placerad i Skellefteå och fungerar som en resurs för kommuner och landstinget i Västerbotten. Infomix bearbetar information till klartext och lättläst svenska, anpassar texter till punktskrift och gör inläsningar. Medarbetarna är även konsulter i att tillgängliggöra information och bidrar med teknisk support så att den anpassade informationen blir tillgänglig för fler.
Läs mer på: www.regionvasterbotten.se/halsa/infomix
 – Att vi medverkar i Språkrådets handbok är ett kvitto på att vi kommit en bra bit i vårt arbete med att tillgängliggöra information till fler medborgare, säger Maria Bohlin.

Beställa boken
Språkrådet, som är Sveriges officiella organ när det handlar om språkfrågor, har gett ut en ny handbok om klarspråk, "Klarspråk lönar sig". Den första upplagan av boken gavs ut via Regeringskansliet år 2006, den nya upplagan är en uppdaterad version. I boken finns exempel på hur myndigheter, kommuner och landsting arbetar med klarspråk, exempel som ska inspirera verksamheter att sätta igång med sitt eget klarspråksarbete.
Boken går att beställa på: http://www.nj.se/produkt/9789138326206 

För mer information
Maria Bohlin, redaktör, Infomix, Region Västerbotten 070-687 37 02, maria.bohlin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy