Skip to main content

Pressinbjudan: Ledande företrädare kommenterar Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2018-2029

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 15:41 CEST

Samarbetet Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan bjuder in till en gemensam pressträff fredagen den 1 september kl. 09.30 på Elite Hotel Mimer i Umeå. Där kommer ledande företrädare för norra Sverige kommentera Trafikverkets förslag till nationell plan.

Deltagare: Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren, Peder Björk, kommunalråd Sundsvall och ordförande Nya Ostkustbanan, Eva Lindberg, regionråd Region Gävleborg, Maria Stenberg, regionråd Region Norrbotten och Margareta Rönngren, kommunalråd Umeå

Idag torsdag presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell transportplan för perioden 2018-2029. I förslaget lämnades besked om vilka infrastruktursatsningar som Trafikverket förslår.

Idag träffas ledande företrädare för de fem nordligaste länen och Region Örebro län för att diskutera förslagets innehåll och vilka förändringar vi i norra Sverige vill se innan regeringen fastställer förslaget under våren 2018.

-Förståelsen för norra Sveriges avgörande betydelse för både Sveriges och Europas ekonomi har ökat. Vi ser med glädje att Trafikverket talar vårt språk, pekar ut hela stråket från Hallsberg till Kiruna som prioriterat och fortsätter utbyggnaden av infrastrukturen i norr i detta förslag, kommenterar Elvy Söderström, ordförande för samarbetet Botniska korridoren

- Ska vi klara klimatmålen, nyindustrialiseringen och bostadsmålen är en utbyggd järnväg i norr rätt väg att gå. Vårt gemensamma erbjudande från de fem nordligaste länen innebär ökad kapacitet, 100 000 nya bostäder, halverad restid och att besökare, pendlare och gods en ökad tillförlitlighet. Det har Trafikverket bekräftat idag. Nu behöver vi kavla upp ärmarna för att se till att detta blir verklighet, så snart som möjligt och att även övriga delar av stråket snart får en lösning på finansieringen, säger Elvy Söderström.

Styrgruppen för samarbetet Botniska korridoren består av:

Elvy Söderström, ordförande, Eva Lindberg, regionråd Region Gävleborg, Robert Uitto, regionråd Region Jämtland Härjedalen, Erik Lövgren, regionråd Region Västernorrland, Erik Bergkvist, regionråd Region Västerbotten, Andreas Svahn, regionråd Region Örebro län, Maria Stenberg, regionråd Region Norrbotten, Peder Björk, kommunalråd Sundsvall och ordförande Nya Ostkustbanan AB, Lorents Burman, kommunalråd Skellefteå och ordförande Norrbotniabanegruppen.

För mer information:

Joakim Berg, Botniska korridoren

070-239 54 60, joakim.berg@norrtag.se

Ingela Bendrot, Nya Ostkustbanan

076-600 21 21

Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanan

073-059 60 10

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.