Skip to main content

Projekt för unga, äldre och vindkraft runt Bottenviken

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 08:11 CET

Region Västerbottens AU har fattat beslut att ge stöd till tre projekt, som då också ger Umeå universitet möjlighet att söka pengar ur BotniaAtlantica-programmet.

• Unga i Botnia, där universitet i Kvarkenregionen ska utvidga sitt samarbete och använda varandras erfarenheter för att med ny kunskap förbättra unga människors hälsa och livsvillkor i Kvarkenregionen. Region Västerbotten bidrar med 265 tusen kronor.
• Projektet Hemma i Botnia ska utveckla en modell för att äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt, gäller äldre på båda sidor om Bottenviken.. Region Västerbotten bidrar med 277 tusen kronor.
• Nordic Smart Energy Simulation Group – NOSEG, ska skapa en samarbetsplattform för vindkraftsforskning mellan högskolorna i de tre regionerna: Vasa – Finland, Narvik – Norge och Umeå – Sverige. Region Västerbotten bidrar med 257 tusen kronor.

Medfinansiering är prioriterat
Just nu används Region Västerbottens projektmedel uteslutande för att ge stöd till projekt som samtidigt söker pengar ur EU-program som BotniaAtlantica.

EU-program, kräver att aktörer i Sverige och regionen medfinansierar för att visa att projekteten har betydelse för regionens utveckling.

– De pengar som Region Västerbotten bidrar med, kan genom EU-program växlas upp till mer pengar. Risken är annars att EU-programmen får skicka tillbaka sitt överskott vid årets slut, berättar Katarina Molin, chef för enheten för Finansiering och projektstöd vid Region Västerbotten.

Brist på projektmedel 2013
Region Västerbotten har i år en brist på projektmedel och måste därför avslå ansökningar som inte samtidigt söker pengar ur EU-program men Katarina Molin hänvisar till att det kan se annorlunda ut för 2014.

Fler projekt som får projektmedel av Region Västerbotten

• Förstudie Kulturfabriken (2012-2013) – Förstudien ska visa på lämpliga modellbyggen, lämpliga mötesplatser samt stämma av förutsättningarna i Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner och för Skellefteås del även kransorterna. Region Västerbotten bidrar med 140 000 kronor.
• FIFE Föredragsdrivna klusters innovationer främjar export 2012-2013 – Klustret ska arbeta för att stärka sina nätverk och sin kompetens i innovationsprocessen och därigenom bilda en ny organisation. Syftet med den nya organisationen är att vara systemleverantör för export av den svenska skogsbruksmodellen och svensk skogsteknik. Region Västerbotten bidrar med 435 500 kronor.
• Koordinerad kraftsamling – Attraktiva platser för tillväxt. – Ett planeringsprojekt som i förlängningen syftar till att skapa socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara, attraktiva miljöer i 13 mindre inlandskommuner i norra Sverige. Genom projektet är målsättningen att inspirera och kompetensutveckla deltagarna samt hitta lösningar och möjligheter till samverkan. Sökt belopp 437 254 kronor. Region Västerbotten bidrar med 437 254 kronor.

För mer information:
Katarina Molin, chef för Finansiering och projektstöd, Region Västerbotten, 070 342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy