Skip to main content

Regeringen blir tvungen att ta in Norrbotniabanan i nationell trafikplan

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 10:39 CEST

Botniska korridoren där Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå ingår, får stöd i överenskommelse mellan Rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen för TEN-T.

– Nu får vi ännu större tyngd i våra krav på regeringen att Norrbotniabanan ska ingå i den nationella transportplanen, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Efter en förhandling mellan Rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen för TEN-T har den Botniska korridoren pekats ut som en del i stomnätet i det Europeiskt transportsystemet och får därmed så kallad TEN-T-status.

Överenskommelsen innebär ett tydligare åtagande för medlemsländerna, EU:s institutioner och regionala intressenter att verka för att åstadkomma ett fullt fungerande och integrerat nätverk till 2030.

Formellt kommer frågan avgöras i Europaparlamentet i början av oktober.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Mårten Edberg, strateg infrastrukturfrågor, Region Västerbotten, 070 216 86 25

Pressinformation:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy