Skip to main content

Regeringen intresserade av regional digitaliseringssatsning

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 13:30 CET

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker under morgondagen Norsjö för att delta i ett seminarium om digitalisering av industrin.

Seminariet, som arrangeras av Region Västerbotten tillsammans med Norsjö kommun, är en del i det pågående projektet Digilyft Västerbotten.

- Västerbotten är ett stort län med långa avstånd för såväl privatpersoner som företag. Med hjälp av digitaliseringen kan vi minska avstånden både till samarbetspartners, leverantörer, kunder och nya marknader, säger Magnus Rudehäll, digital strateg på Region Västerbotten. I projektet Digilyft har vi valt att fokusera på våra inlandskommuner för att hitta metoder och modeller som fungerar där.

Projektet, som finansieras av Tillväxtverket, är ett resultat av regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Vid seminariet i Norsjö den 30 november träffas alla deltagande företag och digitaliseringscoacher för att utbyta erfarenheter och diskutera möjligheter och utmaningar med digitalisering ur sitt företags perspektiv.

- Att näringsministern deltar i vårt seminarium i Norsjö är väldigt roligt och inspirerande för projektet som helhet men framför allt för de företag som deltar, säger Jonas Lundström, chef för enheten för Näringsliv och samhällsbyggnad vid Region Västerbotten.

Digitalisering är en viktig fråga för företagen och det är spännande att vi i Västerbotten – som länge varit pionjärer inom området – får fortsätta att driva utvecklingen. Det handlar om att skapa förutsättningar för att våra företag ska vara konkurrenskraftiga på en global marknad.

- Vi hoppas att projektet ska skapa nätverk för kunskapsöverföring, samverkan och erfarenhetsutbyte mellan företag och affärsnytta, säger Beatrix Axelsson, projektledare för Digilyft Västerbotten.

Vid seminariet deltar även representanter från Tillväxtverket, Norsjö kommun och Norsjöbygdens företag.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker även Västerbotten, Skellefteå den 9 december för att närvara vid lanseringen av Region Västerbottens projekt rörande regionalt exportcentrum.

Fakta om Digilyft Västerbotten

Digilyft Västerbotten syftar till att prova olika modeller och metoder för att öka digitaliseringen hos små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag i länet.

Målet är att öka användningen av digital teknik hos de deltagande företagen, men också att öka insikterna om digitaliseringens potential för konkurrenskraft, hållbar produktion och hållbara affärsmodeller.

I projektets första fas arrangerades inspirations- och kunskapsseminarier på ett antal orter i länet. Ett 30-tal företag deltog och av dessa valde 11 att gå vidare till nästa fas där de får hjälp av en digitaliseringscoach att utifrån sina behov ta fram en digitaliseringsplan som beskriver hur de på bästa sätt ska kunna ta till vara på digitaliseringens möjligheter.

För mer information:

Magnus Rudehäll

070 – 608 48 88, magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Beatriz Axelsson
072-500 15 30, beatriz.axelsson@norsjo.se


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.