Skip to main content

​Region Västerbotten säger nej till flygskatt

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 08:13 CET

ARBETSUTSKOTTET. Region Västerbotten menar att förslag om flygskatt försvårar omställningen till biobränsle, försämrar länets konkurrenskraft och förstärker bristerna i tillgängligheten.

Arbetsutskottet vid Region Västerbotten ställer sig inte bakom förslaget om flygskatt eftersom man inte anser att det är ett effektivt sätt att minska flygets miljöpåverkan. Dessutom skulle konsekvensen av en sådan skatt innebära en rad negativa följder för både länet och landet. Detta beslutades under sammanträdet den 16 februari i Umeå.

- Problemet med förslaget om flygskatt är att det ger liten nettoeffekt på koldioxidutsläppen, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Samtidigt innehåller förslaget inte några tydliga incitament för att utveckla flygtekniken eller öka användningen av biobränslen inom flyget. Utformningen är dessutom direkt negativt för norra Sverige då det innebär att företag, medborgare och inte minst besöksnäringen drabbas med ökade kostnader som andra mer centralt belägna delar av landet slipper.

Region Västerbottens invändningar uttrycks huvudsakligen i tre punkter:

Flygskatten ger minskade ekonomiska möjligheter till att ställa om till mer hållbara drivmedel.

Region Västerbotten anser att förslaget inte innefattar incitament att minska flygets nettoutsläpp av koldioxid. Tvärtom är merkostnaderna för att flyga hållbart för höga och ytterligare kostnader i from av skatt försvårar endast omställningen.
Ett belysande exempel är att de cirka 22 miljoner kronor i skatt, som passagerare till och från Skellefteå flygplats skulle behöva betala årligen, räcker till att späda ut flygbränslet en tredjedel med mindre miljöfarligt drivmedel. En skatt skulle innebära att färre väljer att testa biobränsle.

Flygskatten försämrar länets konkurrenskraft.

Hela länet är beroende av god tillgänglighet och infrastruktur för att utvecklas och se tillväxt. Utredningen som ligger bakom förslaget uttrycker att mer avlägsna delar av landet kommer drabbas hårdare - vilket Region Västerbotten anser är mycket olyckligt.
Utredningens förslag innebär att medborgare och näringsliv skulle betala drygt 100 miljoner kronor per år till statskassan för att resa till och från länets fem flygplatser – med linjetrafik eller utrikes chartertrafik. Detta försvårar situationen inte minst för företag och organisationer i mer avlägsna regioner.

Flygskatten förstärker bristerna i tillgängligheten genom att den redan höga prisbilden höjs ytterligare.

Flygtrafiken är nödvändig eftersom de tidsmässiga avstånden är för långa för att det ska vara rimligt att använda andra trafikslag än flyg i många avgörande situationer. Sedan år 2015 har Trafikverket dessutom tillsammans med aktörer i Västerbottens län försökt utöka verkningsgraden av flyget genom att skapa anropsstyrda kollektivtrafiklösningar i syfte att förbättra tillgängligheten för kommuner utan egen flygplats. Genom en flygskatt förstärks den redan höga prisbilden och arbetet med att öka tillgängligheten undermineras.

För mer information

Erik Bergkvist
erik.bergkvist@regionvasterbotten.se
070-618 68 55

Mårten Edberg, infrastrukturstrateg
marten.edberg@regionvasterbotten.se
070-2168625

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.