Skip to main content

Region Västerbotten vill bli pilotlän för flernivåstyre

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 08:00 CEST

– Vårt mål är att Västerbotten ska bli ett pilotlän för flernivåstyre i Sverige. Vi genomför flernivåsamverkan i praktiken i en rad piloter med start redan i höst, säger Peter Hedman, projektledare för projektet Regional tillväxt på alla nivåer som leds av Region Västerbotten.

Arbetet med Regional tillväxt på alla nivåer eller Flernivåstyre i praktiken som projektet också kallas hänger tätt ihop med förordningen om regionalt tillväxtarbete där alla län och regioner ska utarbeta och genomföra en regional utvecklingsstrategi 2014-2020.

Projektledare för projektet är Region Västerbottens tidigare regiondirektör Peter Hedman som bland annat tillsammans med nyanställda analytikern Aurora Pelli, stationerad i Skellefteå, ska utarbeta en rad metoder för hur flernivåstyre kan genomföras i praktiken.

Flernivåstyre har hittills handlat om att föra de politiska processerna och besluten på EU-nivå närmare medborgarna genom att involvera beslutsfattare i riksdag, hos landsting, region och kommun i arbetet.

– Vi vill ta frågan ett steg till – vi vill åstadkomma flernivåstyre i praktiken, det handlar om helt nya former för samverkan, dialog och ledarskap. Syftet är att åstadkomma högre verkningsgrad av de pengar som satsas på regional utveckling. Det handlar om att samhandla i alla led, alltifrån gemensam kunskap och analys till gemensam målbild och samordnat genomförande. Arbetet ska bygga på rätt mix av politik och verktyg för att utveckla just vår region, säger Peter Hedman.

Några av de piloter som kommer att ingå i projektet för att testa flernivåstyrning i praktiken är följande:

Demografiska utmaningen – skapa en gemensam kunskapsbild av länets demografiska utmaningar och klargöra vilka insatser som behöver genomföras. Arbetet är nära sammankopplat till den nya regionala utvecklingsstrategin som löper mellan 2014 och 2020.

Storumans kommun – stora investeringar inom gruvnäring, vindkraft, besöksnäring, flygtest och glesbygdsmedicin skapar nya förutsättningar för platsens utveckling.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 – kulturdriven tillväxt som mobiliserar styrkan hos medborgarna, kulturaktörerna, stadens utveckling, regionen och andra parter i Europa.

Progressiva region 8 – ”Åttakommungruppen” – länets åtta inlandskommuner arbetar tillsammans för att stärka sin konkurrenskraft.

Kompetensplattform i Västerbottens län – aktörer på olika nivåer samverkar för att stärka förutsättningarna för framtida kompetensförsörjning i Västerbottens län.

Kapitalförsörjning i Västerbottens län – aktörer på olika nivåer samverkar för att stärka förutsättningarna för riskkapital till företag i Västerbottens län.

Kultursamverkansmodellen – aktörer på olika nivåer samverkar för att stärka kulturens utveckling i Västerbottens län.

Fakta Flernivåstyrning: EU-medlemskapet 1995 påskyndade utvecklingen genom att kräva partnerskap över gränserna, antingen mellan olika sektorer, regioner eller över nationsgränser. Att hitta formerna för samverkan och kommunikation mellan EU, stat, region och kommun, där man också samarbetar med näringslivet, universitet och frivilligorganisationer, kallas med ett gemensamt namn för ”flernivåstyrning” eller Multi-level governance.

För mer information:

Peter Hedman, projektledare

Regional tillväxt och flernivåstyrning

Region Västerbotten

peter.hedman@regionvasterbotten.se

Mobil: 070 – 696 83 08

Pressinformation:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör

Region Västerbotten

Ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Mobil: 070-231 93 22

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy