Skip to main content

Region Västerbotten webbsänder fullmäktigesammanträde

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2013 08:34 CET

www.regionvasterbotten.se/direkt

Torsdagen den 21 mars 2013 klockan 10.00 till cirka 14.30

Cirkelsalen på Medlefors folkhögskola i Skellefteå

Region Västerbottens fullmäktigesammanträde inleds med informationer klockan 10:00
Handlingar till sammanträdet finns på www.regionvasterbotten.se/toppmeny/politik

Föredragningslista
1. Formalia
2. Kungörelse av Förbundsfullmäktiges sammanträden 2013
3. Kultursamverkansmedel. Fördelning av statsbidrag till regional kultursamverkan
4. Stadgar och reglemente för Västerbottens läns kulturfond
5. Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014, Västerbottens län
6. Ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen 2012
7. Årsredovisning 2012
8. Motion – Tåg eller buss – det är ändå samma resa
9. Motion – ombilda Region Västerbotten
10. Motion – Framtiden för Regionen Västerbotten
11. Översyn av modell för medlemsavgifter för Region Västerbotten
12. Arvodes- och pensionsreglemente för Region Västerbotten – revidering
13. Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet Västerbotten län

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera