Skip to main content

Regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten 2014-2020 är klar

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 09:18 CET

En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västerbotten 2014-2020 har antagits av Region Västerbottens förbundsfullmäktige. 

– Vårt län måste vara attraktivt att leva och bo i, där har vi bättre förutsättningar än många andra, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd.

Den regionala utvecklingsstrategin är Västerbottens läns samlade strategi för en hållbar attraktiv region och visar på de insatser och prioriteringar som länet gemensamt tycker är viktigast för att utveckla vårt län.

– I strategin kan alla västerbottningar finna stöd och vägledning inom just sitt område. Den kan hjälpa oss att identifiera utmaningar och vägar till hållbar utveckling och hållbar tillväxt, säger Erik Bergkvist.

De ungas röst viktig

Ett hundratal personer, med olika bakgrund och från olika delar av samhället, har gemensamt analyserat och prioriterat de viktigaste insatserna för en hållbar tillväxt i Västerbotten. Särskild vikt har lagts på de ungas röst och det globala perspektivet med Europa 2020 som innefattar EU:s gemensamma strategi för hållbar tillväxt.

Den regionala strategin innehåller sex delstrategier: samhällen som inkluderar och utvecklar människor, strukturer för innovation, miljödriven utveckling, investeringar i utbildning och kompetens, platsbaserad näringslivsutveckling och en tillgänglig och utåtriktad region.

Maximera strategins effekt

– Västerbotten har förmågan till att hitta lösningar, vara innovativ samt att kombinera starka framgångsrika stadsregioner och utveckling av landsbygden. Ett exempel på en lyckad och långsiktig satsning är vårt bredband som är världsledande. Nästa steg blir nu att tillsammans genomföra den regionala utvecklingsstrategin och maximera effekten, säger Erik Bergkvist.

Här finns Regionala utvecklingsstrategin att ladda ned: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/12/V%C3%A4sterbottens-l%C3%A4ns-RUS-2014-2020.pdf

För mer information:

 Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy