Skip to main content

​Regionbildning: Arbetsgruppen för regional utveckling har inlett sitt arbete

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 13:30 CEST

REGIONBILDNING. Arbetsgruppen för regional utveckling består av fem representanter från respektive län som kan komma att ingå i den nya norra regionen.

Den 18 oktober träffades för första gången representanter från den politiska arbetsgrupp som är avsedd att hantera frågor rörande regional utveckling inom ramen för en ny regionbildning 2019.
Mötet hölls i Umeå och sammankallande är Västerbottens regionråd Erik Bergkvist (S).
– Det är skarpt läge nu och det känns inspirerande att börja göra verkstad av en lång tids diskuterande och skapa ett slagkraftigt underlag till beredningsarbetet, säger Erik Bergkvist (S).

Arbetsgruppens uppgift är att analysera vad som behöver göras inför bildandet av en ny region och att belysa likheter och olikheter mellan norrlandstingens verksamheter. Totalt ingår tjugo ledamöter där fem politiker från respektive län finns representerade.

– Nu är vi äntligen igång på riktigt med det här arbetet. Tidsplanen är snäv och många frågor behöver kartläggas och diskuteras inför 2019, säger Anders Öberg (S), landstingsråd i Norrbotten.

Under detta första möte gavs ledamöterna information om den övergripande processen och varje län presenterade hur det egna regionala utvecklingsarbetet bedrivs och styrs politiskt. Medverkade gjorde även Lars Westin, professor i regionalekonomi vid CERUM, Umeå Universitet, som beskrev befolkningsutvecklingen och utmaningarna i de fyra norrlandslänen.

Nu väntar ett gediget arbete för att skapa bästa möjliga underlag inför sammanslagningen av de fyra länen.

– Det är en bra bredd på de politiker som sitter med i den här grupperingen, vilket är en förutsättning för att kunna hantera såväl politiska skillnader som geografiska utmaningar, säger landstingsstyrelsens vice ordförande i Västernorrland, Jan Olov Häggström (S).

Ledamöterna diskuterade även vilka arbetsformer som ska prägla arbetet så att processen effektivt och smidigt leds framåt – ett arbete som innebär att alla är med och bidrar.

– Det är klart att det ställs krav på oss som arbetar med detta att ta fram konkreta förslag. Men jag upplever att samtliga är beredda att göra allt för att resultatet ska bli så bra som möjligt, avslutar Jonas Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande Ragunda.

Se PDF-versionen här.


FÖR MER INFORMATION

Västerbotten
Erik Bergkvist (S) | erik.bergkvist@regionvasterbotten.se | 070-618 68 55

Norrbotten
Anders Öberg (S | anders.oberg@nll.se | 070-609 35 63

Västernorrland
Jan Olov Häggström (S) | jan.olov.haggstrom@lvn.se | 070-265 99 52

Jämtland/Härjedalen
Jonas Andersson (S) | jonas.andersson@ragunda.se | 072-702 74 80

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy