Skip to main content

Sex kommuner testar teknik för ökad trygghet i hemmet.

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 08:31 CEST

Region Västerbottens projekt Trygghet, service och delaktighet, samarbetar med Telia Healthcare och genomför pilottester av ett flertal digitala tjänster för ökad trygghet i hemmet.
– Vi måste utmana våra föreställningar om hur vi både nu och i framtiden kan skapa de bästa förutsättningar för att uppnå bästa möjliga trygghet och en god omsorg i hemmet, säger Ewa-May Karlsson (C), regionråd Region Västerbotten.

Storuman, Åsele, Bjurholm, Robertsfors, Skellefteå och Norsjö deltar och avsikten är att 10–20 brukare i respektive kommun ska hinna bli delaktiga innan testomgången tar slut vid årsskiftet.

Digital box för tjänster
Upplägget bygger på att Telia Healthcare står för en digital box Telia Health Gateway, som kan hantera en kombination av ett flertal tjänster från olika leverantörer. Telia är en av flera möjliga samarbetsaktörer. Under testperioden ersätts ingen av de tjänster som ingår i kommunernas ordinarie utbud.
– Om tekniken fungerar som den ska, får de som deltar en utökning av tjänster under testperioden, och om tjänsterna upplevs ge ett mervärde kan de i framtiden erbjudas som ett alternativ till delar av den traditionella hemtjänsten, berättar Nina Sundström, projektledare för Trygghet, service och delaktighet, vid Region Västerbotten.

Nattlig tillsyn för minskad oro
Kommunerna kommer testa en tjänst för nattlig tillsyn i form av en kamera. I dagsläget erbjuds nattlig tillsyn genom att någon vårdpersonal kommer på besök under natten. Men att få besök i sitt hem medan man sover, upplevs ibland som ett orosmoment med störd nattsömn, vilket i sig kan innebära en ökad fallrisk.
Med en kamera kan brukaren, tillsammans med sin omvårdnadspersonal, göra en individuell plan för hur ofta tillsynen ska ske. Kameran sätt bara igång vid de tidpunkter som brukare och personal har överenskommit och inget material sparas.
– En digital tillsyn kan innebära tätare tillsyn och kortare väntetid för att få hjälp. Tjänsten skulle även kunna minska olycksrisker för omvårdnadspersonal i samband med bilkörning på natten, säger Ewa-May Karlsson.

Trygghetstjänster
Andra digitala tjänster som testas är funktioner för att se om strömmen är påslagen i valda eluttag och en funktion där brandlarm även ger direkt signal till omvårdnadspersonalen.
Trygghetsskapande kan också vara sensorer för att se om skåp har blivit öppnade och rörelselarm som indikerar för vårdpersonal om en person med exempelvis nedsatt funktionsförmåga går ut genom en viss dörr. Andra möjliga tjänster skulle kunna vara bildtelefoni och fallsensorer.
– Bildtelefonin kan ge fler dagliga kontakter än vad som i många fall är möjligt, exempelvis om brukaren bor långt bort från tätorten, berättar Nina Sundström.

Samarbetet drar igång den 11–12 september då Region Västerbottens projektledare Nina Sundström tillsammans med ansvariga från Telia Healthcare åker till kommunerna för planering av installation hos brukare tillsammans med ansvariga i kommunen och brukarens omsorgspersonal.
Brukarens deltagande är frivilligt och är en möjlighet att få vara med och utvärdera olika alternativ och samtidigt bidra till utveckling av både teknik och metoder för bästa möjliga omvårdnad i hemmet.

Utvärdering sker under första kvartalet 2015.

För mer information:
Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten, 070 663 64 94
Nina Sundström, projektledare Trygghet, service och delaktighet, Region Västerbotten, 070-699 57 36.

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy