Skip to main content

Ska kommunerna ta över insamling av tidningar och förpackningar?

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 08:26 CET

Pressinbjudan till seminarium om aktuell avfallspolitik (avsändare: Kommunförbundet Norrbotten)
Den 27 februari 2013 på Pite Havsbad, 09.30–16.00.
Läs program: http://www.bd.komforb.se/download/18.1a80309013b817f5c4a1a63/i-l%C3%A4nstr%C3%A4ff+avfall+2013-02-28.doc

Seminariet arrangeras gemensamt av Kommunförbundet i Norrbotten och Region Västerbotten och vänder sig till politiker och tjänstemän i kommun, myndigheter och universitet, men också företag och organisationer verksamma inom avfallsbranschen.

Stort åtagande men intressant förslag
Förslaget om att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av tidningar och förpackningar ingår i avfallsutredningen ”Mot det hållbara samhället” (SOU 2012:56)
– Fördelen om kommunerna tar över ansvaret är att lösningar för sorterat avfall bättre kan anpassas till våra behov. Men det blir ett stort åtagande och vi måste redan nu fundera över gemensamma lösningar för kommunerna i Norrbotten, säger, Lisbeth Alakangas, affärsområdeschef hushåll vid Luleå renhållning.

Vid seminariet deltar bland annat Charlotta Broman, kansliråd vid Miljödepartementet som berättar om utredningen och hur den kommer hanteras. Håkan Larsson, rådgivare vid Avfall Sverige berättar om hur branschorganisationen ser på utredningen och Catarina Östlund, Naturvårdsverket lyfter kommunens möjlighet till förebyggande arbete med förslaget. Två olika tekniska lösningar presenteras för fastighetsnära insamling.

Hantering bekostas av företag som säljer varor
Idag hanteras insamling och återvinning av förpackningar och tidningar genom företaget Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och hanteringen bekostas av företagen som säljer varor i förpackningar.
– Det är en vinst för både kommun och medborgaren om man kan utveckla mer fastighetsnära lösningar för insamling, men vi måste lösa kostnadsfrågan, säger Lisbeth Alakangas.

Fakta Förpackningsinsamlingen
FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.
Verksamhet bygger på regeringens förordningar om producentansvar för förpackningar och tidningar. Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.
Förpackningsavgifterna administreras av REPA, som är en del av FTI. Verksamheten drivs utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma enligt företagets bolagsordning.
FTI ansvarar för omkring 5 800 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, det vill säga företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

För mer information:
Lisbeth Alakangas, affärsområdeschef hushåll vid Luleå renhållning, lisbeth.alakangas@lrab.lulea.se tfn 0920-25 09 25070-327 30 71
Björn Eriksson, kommunförbundet Norrbotten, bjorn.eriksson@bd.komforb.se, 070-55 45 803


-----------------------Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy