Skip to main content

Ska kommunerna ta över insamling av tidningar och förpackningar?

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 08:22 CET

Pressinbjudan till seminarium om aktuell avfallspolitik 
Den 27 februari 2013 på Pite Havsbad, 09.30–16.00.
Läs program:
 http://www.bd.komforb.se/download/18.1a80309013b817f5c4a1a63/i-l%C3%A4nstr%C3%A4ff+avfall+2013-02-28.doc

Seminariet arrangeras gemensamt av Kommunförbundet i Norrbotten och Region Västerbotten och vänder sig till politiker och tjänstemän i kommun, myndigheter och universitet, men också företag och organisationer verksamma inom avfallsbranschen.

Stort åtagande men intressant förslag
Förslaget om att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av tidningar och förpackningar ingår i avfallsutredningen ”Mot det hållbara samhället” (SOU 2012:56)
– Fördelen om kommunerna tar över ansvaret är att lösningar för sorterat avfall bättre kan anpassas till våra behov. Men det blir ett stort åtagande och vi måste redan nu fundera över gemensamma lösningar för kommunerna i Västerbotten, säger, Ewa-May Karlsson, vice regionråd, Region Västerbotten.

Vid seminariet deltar bland annat Charlotta Broman, kansliråd vid Miljödepartementet som berättar om utredningen och hur den kommer hanteras. Håkan Larsson, rådgivare vid Avfall Sverige berättar om hur branschorganisationen ser på utredningen och Catarina Östlund, Naturvårdsverket lyfter kommunens möjlighet till förebyggande arbete med förslaget. Två olika tekniska lösningar presenteras för fastighetsnära insamling.

Bra för fastighetsnära lösningar
Hantering bekostas av företag som säljer varorIdag hanteras insamling och återvinning av förpackningar och tidningar genom företaget Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och hanteringen bekostas av företagen som säljer varor i förpackningar.
– Det är en vinst för både kommun och medborgaren om man kan utveckla mer fastighetsnära lösningar för insamling, men vi måste lösa kostnadsfrågan, säger Ewa-May Karlsson.

Fakta Förpackningsinsamlingen
FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.
Verksamhet bygger på regeringens förordningar om producentansvar för förpackningar och tidningar. Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.
Förpackningsavgifterna administreras av REPA, som är en del av FTI. Verksamheten drivs utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma enligt företagets bolagsordning.
FTI ansvarar för omkring 5 800 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, det vill säga företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

För mer information:
Ewa-May Karlsson, vice regionråd, Region Västerbotten, 070 663 64 94
Inger Olofsson, samordnare för Samrådsgrupp Avfall och VA-samverkansgruppen, inger.olofsson@regionvasterbotten.se, 070 601 60 24

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy