Skip to main content

Snabba, miljövänliga och ekonomiska transporter i öst och västlig riktning

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 08:12 CET

Foto: www.umeahamn.se

Lastbil, tåg eller sjöfart. Varken transportslag eller landsgränser ska vara hinder för snabba transporter från Atlanten i Väst till Ryssland i öst. Två projekt i samverkan skapar en ekonomisk, miljövänlig och effektiv transportkorridor.

- Transportleden längs E12an är utpekad av EU-kommissionen som betydelsefull för hela Europa. Den knyter också ihop de nordiska länderna och ger oss snabba transporter ut i övriga världen, säger Erik Bergkviskt, (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

Region Västerbotten har återigen fått beviljat två stora transportprojekt; NLC-Corridor Cooperation och NLC-Corridor Investment. Precis som det låter handlar det ena projektet om samarbeten länderna emellan, att med existerande transportslag skapa gemensamma lösningar för bokning och marknadsföring. I det andra projektet ska investeringar ske i hamnar för snabbare övergångar mellan de olika transportslagen. Det handlar bland annat om ramper och lagringsutrymmen anpassade för dagens tunga transporter av styckegods och containers, men även anpassning av tullhus och terminaler.

- Anpassningar till nya behov är ständigt återkommande och genom samarbeten och gemensamma lösningar bygger vi en beredskap för framtiden, säger Erik Bergkvist, (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

Finansiering för samarbeten och investeringar
Projekten löper parallellt under två år med en sammanlagd budget på 40 miljoner kronor, varav 13 miljoner ska användas till investeringar i Vasas och Umeås hamnar.

Projekten finansieras genom EU strukturfonder via Botnia-Atlantica-programmet, samt regional medfinansiering i Sverige, Finland och Norge. Region Västerbotten är projektansvariga medan Kvarkenrådet och MittSkandia fungerar som samordnande projektledare för både Cooperation och Investment inom NLC Corridor.

Projektet är uppdelat i två delar, NLC Cooperation och NLC Investments.
NLC Cooperation skapar samarbetsstrukturer för transportstråket, såsom gemensamt bokningssystem, smidiga godshanteringslösningar, gemensam marknadsföring etcetera.
NLC Investments förbättrar servicen i Vasa och Umeå hamnar genom omfattande investeringar. Målsättningen med hamninvesteringarna är att förbättra servicen i hamnarna och anpassa verksamheten till förändrade krav.

Mera information:
Erik Bergkvist (S), regionstyrelsen ordförande, Region Västerbotten, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se, +4670 618 68 55
Direktör Mathias Lindström, Kvarkenrådet, mathias.lindstrom@kvarken.org, +358 50 918 6462
Infrastrukturstrateg Mårten Edberg, Region Västerbotten, marten.edberg@regionvasterbotten.se, +46 70 216 8625
Huvudsekreterare Katarina Lundström, MittSkandia, katti.lundstrom@storuman.se, +46 70 340

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

VästerbottensTurism är en del av Region Västerbotten, och samordnar den turistiska marknadsföringen av länet nationellt och internationellt. Vi uppmuntrar och stimulerar företags- och produktutveckling och genomför insatser för kvalitets- och miljösäkring.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy