Skip to main content

Stark kulturplan för starkt kulturlän med ansvar för statligt kulturstöd

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 15:23 CET

Västerbottens läns första kulturplan antogs idag av Förbundsfullmäktige, ett grunddokument mot en kultursamverkansmodell där Region Västerbotten som regional part från 2012 tar över delar av ansvaret med fördelning av statligt stöd till regionala kulturverksamheter.

Se Västerbottens läns kulturplan 2012-2015

- Kulturplanen är starten på en process att öka närheten mellan regionen, kommunerna och kulturverksamheterna. Vi vill skapa nya möten och samverkansformer, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Övertagande av statligt stöd
I ett första steg omfattas övertagande av det statliga stödet professionell teater- dans- och musikverksamhet, regional arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och hemslöjdsfrämjande verksamhet.

– Att Region Västerbotten får det här ansvaret förstärker att kultur är något för alla. Det statliga kulturanslaget får en tydligare koppling till människorna i våra femton kommuner, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Kulturdialoger i alla kommuner
Arbetet med att ta fram en fyraårig regional kulturplan har skett i dialog och samverkan mellan Region Västerbotten, länsinstitutioner och verksamheter, kommunföreträdare och föreningar. 21 kulturdialoger har genomförts i alla länets kommuner.

- Det har varit en intensiv, rolig och väldigt givande vår, men det är bara en början. En regional kulturplan kan aldrig, rättvist och fullt ut, beskriva allt som sker och utvecklas i kulturlivet. Den ger oss dock en möjlighet att skapa nya forum för dialog och en fortsatt beskrivning av den kulturella verklighet vi lever i.

Ökad delaktighet och inflytande
Avsikten är att använda kulturplanen för att utveckla ett redan dynamiskt kulturliv och bidra till långsiktiga lösningar för ett mångsidigt kulturutbud med hög kvalitet för alla länets invånare. Några av de strategiska utvecklingsområden som kulturplanen pekar på är att stärka ungas delaktighet och inflytande i kulturpolitikens utformning, ökat deltagande och tillgänglighet, kultur som hälsofrämjande faktor och främja regionalt långsiktiga effekter av det europeiska kulturhuvudstadsåret 2014.

- En stark regional kulturpolitik ska i en förlängning leda till mer kultur och ökade statliga kulturanslag. Kultur ska vara vardagsmat för länets medborgare, avslutar Nina Björby, ordföranden kulturberedningen, Region Västerbotten.

Kontakt
Nina Björby (S), ordförande kulturberedningen, Region Västerbotten, nina.bjorby@regionvasterbotten.se, 070 627 49 96

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43 

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

VästerbottensTurism är en del av Region Västerbotten, och samordnar den turistiska marknadsföringen av länet nationellt och internationellt. Vi uppmuntrar och stimulerar företags- och produktutveckling och genomför insatser för kvalitets- och miljösäkring.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy