Skip to main content

​Stipendium delas ut för samarbete inom kultursektorn i Barentsregionen

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 11:00 CET

Barentsområdet sträcker sig över 13 regioner i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

JWGC utlyser ett stipendium för kultursamarbeten inom Barentsområdet. Region Västerbotten tar emot ansökningar för att nominera en kandidat från Västerbotten.

Tillsammans med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) utlyser Joint Working Group on Culture (JWGC) ett stipendium för samarbeten inom kultursektorn i Barentsområdet, Barents Scholarship for Cultural Cooperation.

Stipendiet är på 10 000 € och delas ut till enskilda personer, grupper, föreningar eller andra sammansättningar av verksamma kulturutövare. Syftet är att stipendiet skall uppmärksamma och uppmuntra konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet. Från och med 2017 kommer stipendiet att delas ut vartannat år. 

En stipendiat från varje land inom Barentsområdet utses. För Sverige innebär det att det antingen blir en stipendiat från Västerbotten eller Norrbotten.

– Det är glädjande att vi nu kan utlysa ett kulturstipendium för samarbete inom Barentsområdet. Vi ser fram emot att ta del av intressanta ansökningar, och med förhoppning att en stipendiat från Västerbotten kan utses. Säger Ingela Gotthardsson, Kulturchef Region Västerbotten.

Region Västerbotten kommer utifrån inkomna ansökningar att nominera en kandidat från Västerbotten som presenteras på möte i JWGC i juni 2017. JWGC beslutar slutligen om en stipendiat från varje land. Prisutdelning sker under hösten 2017 i Arkhangelsk.

Ansökan ska vara Region Västerbotten tillhanda senast den 15 april 2017.

Läs om villkor och lämna in din ansökan digitalt här.


För mer information:

Pia Brinkfeldt
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
070-516 57 45

Bella Lawson
bella.lawson@regionvasterbotten.se
070-676 72 73

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera