Skip to main content

Stort intresse för missbruks- och beroendevård

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 08:12 CEST

Seminarium om nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård
Torsdag den 15 maj, 10.00–15.30, Expolaris kongresscenter, Skellefteå

Inbjudan och program: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/05/INBJUDAN-till-en-Dag-om-nya-nationella-riktlinjer-för-missbruks-och-beroendevård-2014.pdf
Deltagarlista: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/05/Deltagarlista-15-maj-2014.docx

Ett åttiotal tjänstepersoner och politiker från Västerbotten och Norrbotten är intresserade av att veta mer om hur de nya riktlinjerna kan påverka kommunernas och landstingens missbruks- och beroendevård.

Läs mer om riktlinjerna: http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/missbruksochberoendevard

– Att så många tar chansen att redan nu sätta sig in i kommande förändringar och dessutom kan påverka utformningen är mycket positivt, säger Annika Nordström, forskningsledare, missbruk och beroende, FoU Välfärd, Region Västerbotten.

De nya riktlinjerna baseras på aktuell forskning och inkluderar även ungdomar. Riktlinjerna ska vara stöd för ledning och styrning och innehåller även prioriteringar.

Riktlinjerna som presenteras är preliminära och Socialstyrelsen tar emot synpunkter fram till den 19 juni. En slutgiltig version ska vara färdig våren 2015.

Socialstyrelsen medverkar vid seminariet för att lyssna på regionala företrädares åsikter om förslaget.

Programmet i korthet
Förmiddagen ägnas åt presentation och genomgång av nya riktlinjer och centrala rekommendationer. Eftermiddagen ger utrymme för möjligheter, utmaningar och eventuella konsekvenser med de nya riktlinjerna. Dagen avslutas med länsvisa diskussioner och utbyte med Socialstyrelsens experter.

För mer information:
Annika Nordström, forskningsledare, missbruk och beroende, FoU Välfärd, Region Västerbotten, 072 526 57 32

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera