Skip to main content

Strukturfondspartnerskapets prioriteringar

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 15:45 CEST

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland prioriterar vilka projekt som ska finansieras från regionala fonden. Övre Norrland består av Norrbottens och Västerbottens län. Förvaltande myndighet är Tillväxtverket. Strukturfondsprogrammen gäller under perioden 2007-2013.
– Det här är viktiga satsningar och det är roligt att de här projekten blivit utvalda, säger Ewa-May Karlsson, regionstyrelsens vice ordförande, Region Västerbotten.

Följande projekt har beviljats medel:

Projektnamn: Turistiskt kluster i Region 8
Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby AB
Beviljat belopp från regionala fonden: 800 000 kr

Kort projektbeskrivning:
Samarbetsmodellen Turistiskt kluster i Region 8, handlar om att samla destinationerna och deras intressenter både den offentliga och privata sektorn för att öka andelen besökare i regionen.

Projektnamn: En regional mineralstrategi
Projektägare: Länsstyrelsen Norrbotten
Beviljat belopp från regionala fonden: 996 580 kr

Kort Projektbeskrivning:
En regional mineralstrategi ska arbeta med insatser som möjliggör ett effektivt och väl förankrat genomförande av den nationella och regionala mineralstrategin.

Projektnamn: Sport Region Västerbotten – en tillväxtplattform för sportnäringen
Projektägare: Västerbottens idrottsförbund
Beviljat belopp från regionala fonden: 900 000 kr

Kort projektbeskrivning:
För att skapa en stabil och funktionell samverkansmiljö vill Västerbottens idrottsförbund skapa en organisation och administration som stödjer samverkan och skapar förutsättningar för kreativa lösningar, nya resultat och regional tillväxt och utveckling.

Projektnamn: Satin 2
Projektägare: Luleå tekniska universitet
Beviljat belopp från regionala fonden: 2 818 814 kr

Kort projektbeskrivning:
Projektet avser en uppgradering av avslutat projekt. Projektet ska bygga på det tidigare arbetet genom att exempelvis arbeta med en miljö och verktyg för utveckling av mobila tjänster och säkerställa kommersiellt oberoende drift av systemet under projektperioden, till 2014-12-31.

Projektnamn: Internationalisering AC – Fokus nya marknader
Projektägare: Handelskammarens service i AC län
Beviljat belopp regionala fonden: 706 650 kr

Kort projektbeskrivning:
Projektet ska arrangera möten för erfarenhetsutbyte och bilda nätverk för deltagare från de olika målgrupperna och arrangera affärsresor.

Projektnamn: Godsterminal i Bastuträsk
Projektägare: Norsjö kommun
Beviljat belopp regionala fonden: 7 800 000 kr

Kort projektbeskrivning:

Projektet är ett strategiskt samarbete mellan offentliga och privata aktörer som genom sina olika roller och förutsättningar samt typ av medverkan bidrar till att uppfylla syftet att skapa förutsättningar för tillväxt i regionen.

Kontakt Region Västerbotten:
Katarina Molin
chef finansiering och projektstöd
090-16 57 46
Katarina.molin@regionvasterbotten.se


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy