Skip to main content

Tre ungdomar från Västerbotten deltar i AER:s internationella sommarskola

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 11:34 CEST

Fr.v Fredrik Gustafsson, Thomas Hartman,Sanna Bergman Fotograf: Jörgen Boström

Tre ungdomar från länet har utsetts till ambassadörer vid AER:s internationella sommarskola i Nyköping av Region Västerbotten.

Nästa vecka, från den 19 augusti till och med den 24 augusti, kommer ett drygt 100-tal ungdomar och politiker från stora delar av Europa att besöka Sörmland för att delta i AERs sommarskola.

Temat för årets sommarskola är ”Grön tillväxt – regioner mot ett resurseffektivt Europa” med betoning på energibesparingar och hållbara transporter.

– Sommarskolan är en unik internationell mötesplats. Jag har inte träffat på motsvarigheten i någon annan organisation eller något annat sammanhang. Genom AER:s sommarskola får ungdomar och politiker tillfälle att mötas för konstruktiva och framåtsyftande diskussioner över såväl generations- som landsgränser. Samtalen och seminarierna ger många bra tillfällen att bryta viktiga utmaningar för Europa och vår framtid, säger Thomas Hartman (S), Ledamot i AER:s kommitté för uppföljning och utvärdering, Region Västerbotten.

AER är förkortningen för Assembly of European Regions och är den största lobbyorganisationen för regionala intressen i EU.

Syftet med sommarskolan är att förbättra möjligheterna för ungdomar att påverka och engagera sig i regionalpolitik, samtidigt som de utbyter idéer och erfarenheter med andra ungdomar från hela Europa. Unga ambassadörer från ett 50-tal regioner lär sig mer om grön tillväxt och skapa kontakter och planer för framtida projekt att genomföra i Västerbotten och tillsammans med andra regioner i Europa.

Ambassadörerna från Västerbotten är:
Moa Birgersson, 23 år, från Växjö, har nyligen tagit pol.kand.examen i statsvetenskap vid Umeå universitet.

– Jag förväntar mig att lära mig nya perspektiv på miljö och ekonomimässigt utifrån andra ungdomars perspektiv på AER:s sommarskola. Jag är väldigt intresserad av EU-frågor och internationell politik, säger Moa Birgersson.

Sanna Bergman, 23 år, från Piteå, bor i Umeå och har tagit kanditatexamen i Kulturanalys.

– I sommar har jag läst humanekologi och jag vill gärna träffa ungdomar och regionpolitiker på sommarskolan och diskutera miljöpolitik. Det ska bli spännande, säger Sanna Bergman.

Fredrik Gustafsson, 27 år, från Umeå och läser strategisk kommunikation på Umeå universitet och kåraktiv i humanistiska sektionen och ordförande för kårhuset. 

– Jag är intresserad av hållbar tillväxt och vill gärna diskutera dessa frågor med andra ungdomar från Europa. Jag vill gärna att vara med och bidra till den regionala utvecklingen av länet.  

Följ Region Västerbottens ungdomsambassadörer via twitter och instagram.

Instagram: #ungvbtn #vbtn
Twitter: #vbtn13

Här finns programmet till AER:s sommarskola i Nyköping 19-24 augusti: http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/Programmes/SummerSchool/2013/AER_Draft_Programme_Summer_School_2013.pdf

Fakta AER
, Assembly of European Regions, samlar mer än 250 regioner från 35 länder och 16 mellanregionala organisationer. AER är den största oberoende sammanslutningen av regioner i ett växande Europa.

Kontaktinformation ambassadörerna:  Moa Bryngelsson, 070-387 33 08Sanna Bergman, 070-698 05 33Fredrik Gustafsson, 0702-84 36 75  Kontakt AER Sverige:Thomas Hartman, (S) ordförande för AER Sverige och ledamot i AER:s byrå, Västerbottens läns landsting. mobil. 070-666 49 95Pressinformation: Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera