Skip to main content

Umeå blir mötesplats för Europasamarbeten

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 13:01 CEST

I tre dagar pågår CPMR General Assembly i Umeå. Politiker och tjänstemän från hela Europa samlas för att samarbeta kring regionala utvecklingsfrågor.

Närmare 200 delegater från Europas havs- och kustområden sammanträder i Umeå, Folkets hus, den 24-26 september. På agendan står bland annat transportfrågor, havsplanering och hur EU-politiken kan påverkas för att skapa bättre förutsättningar för de regionala aktörerna.

-  Vi har många viktiga frågor att lyfta i ett så betydelsefullt nätverk som CPMR, inte minst frågorna kring Kvarkenlänken och Norrbotniabanan, säger Erik Bergkvist, regionråd Region Västerbotten.

Bland deltagarna finns europaparlamentariker, regionråd, generaldirektörer och ledande tjänstemän på Europanivå och CPMR spelar en viktig roll för sammanhållningspolitiken i Europa.

Erik Bergkvist menar att behovet av regionöverskridande mötesplatser är stort under tider då de europeiska strukturfonderna utformas.

-  Det är avgörande för fler regioner att få ta del av erfarenheter kring den kommande programperioden. Vi kan samtidigt hitta praktiska lösningar kring hur vi regionöverskridande kan samarbeta för att få ut så mycket nytta som möjligt av de europeiska strukturfondsmedlen.

En av de bakomliggande anledningarna till att CPMR hålls i Umeå är samarbetet kring den Bottniska korridoren. Intresset för konferensen i Umeå har även varit extra stort med anledning av kulturhuvudstadsåret. Under dagarna i Umeå kommer regionen visa upp sin starka positionering inom det kulturella och kreativa näringarna, men även trycka på energi- och IT-branschens betydelse för den regionala utvecklingen i Västerbotten.

-  Jag är övertygad om att vi kommer att kunna få ut mycket av dagarna, säger Bergkvist.

Fakta CPMR:

Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) består av sju havskommissioner varav en är Östersjökommissionen (Baltic Sea Region). Läs mer på www.crpm.org.

För mer information:

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Fredrik Gunnarsson, internationell strateg, Region Västerbotten, 073 325 57 17

Presskontakt: Micaela Molin, kommunikatör, Region Västerbotten, 070 316 37 01


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.